خاطره رهبری از لحن امام در مورد اسدالله علم
۸۶۴۱۴۵
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶
۱۱۵۶۵ 
نشریه خط حزب الله در آخرین شماره خود مطلبی را با عنوان "واکنش رهبر انقلاب به دیدن اعلامیه امام خمینی" منتشر کرد.

خبرآنلاین: نشریه خط حزب الله در یکصد و هشتاد وچهارمین شماره خود در بخش خاطرات رهبری، خاطره ای از رهبر انقلاب منتشر کرده که به شرح زیر است.

وقتی در مشـهد بودم، نـام امـام خمینی(ره( را شـنیدم. ایشـان آن زمان به "حـاج آقا روح الله" معروف بودند و شـهرت ایشـان در میان طلاب، بـه خاطـر جدیـت در تدریـس بـود. هـر طلبـه ی جوانـی کـه در درس جدیـت و کوشـایی داشت، مشـتاق شـرکت در دروس ایشـان در حـوزه ی قـم بـود... وقتـی نهضت امـام آغاز شـد، کاملا برای پیوسـتن بـه زیر پرچـم ایشـان آمـاده بـودم؛ چـون همـه ی آنچـه را کـه میخواسـتم، در ایـن نهضـت یافتم.

بـه یـاد دارم یک سـال پـس از نهضت امـام، از یکـی از کوچه هـای قم می گذشـتم کـه دیـدم دومیـن اعلامیه ی امـام را بـر در ورودی مدرسـه ی حجتیه چسـبانده اند.

امام در ایـن اعلامیـه، اسـدالله علـم را بـا لحـن و زبانی مورد خطـاب قـرار داده بود کـه قدرت اسلام و عـزت علمـای مسـلمین در آن موج مـی زد. کلمـات اعلامیـه را بـا تمـام وجـود نیوشـیدم و خواسـتم به سـجده بیفتـم؛ زیرا بیانگر تمامـی احساسـات و آرزوهایـم بود، و فهمیـدم امام تـا آخـر پای حـق می ایسـتد.

نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج