۸۸.۹درصد زنان ایرانی به حجاب اعتقاد دارند
۸۹۳۳۵۰
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۷
۱۹۵۲۲ 
نتیجه بررسی‌های صورت گرفته در قالب پیمایش ملی فرهنگ پوشش و حجاب گویای آن است که ۸۸/۹ درصد از زنان پاسخگو گفته‌اند اساساً به حجاب اعتقاد دارند.

ایسنا: نتیجه بررسی‌های صورت گرفته در قالب پیمایش ملی فرهنگ پوشش و حجاب گویای آن است که ۸۸/۹ درصد از زنان پاسخگو گفته‌اند اساساً به حجاب اعتقاد دارند.

پژوهش «یافته‌های پیمایش ملی فرهنگ پوشش و حجاب» در سال ۱۳۹۵ با هدف فهم روند تغییرات پوشش و حجاب نسبت به سال ۱۳۹۰ توسط دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های کاربردی صورت گرفته است. هدف اصلی پژوهش عبارت از «بررسی پوشش و حجاب زنان در زندگی روزمره» است.

اهداف جزئی این پژوهش نیز عبارتند از:

-ارائه‌ تصویری از تنوعات پوشش و حجاب زنان در زندگی روزمره،

-ترسیم نگرش‌های متنوع نسبت به پوشش و حجاب،

-به تصویر کشیدن تیپ‌بندی‌ از اشکال حجاب و پوشش بر حسب محیط‌های اجتماعی مختلف و فضاهای فرهنگی متفاوت،

-مشخص کردن عملکردهای زیبایی‌شناسانه‌ی زنان نسبت به پوشش،

-بررسی وضعیت اعتقاد به حجاب،

-سنجش نگرش به احکام حجاب،

-مطالعه‌ میزان عمل به احکام حجاب و

-بررسی وضعیت اخلاق حجاب.

ذیل عنوان «مدل نظری» عام‌بودگی و خاص‌بودگی پوشش در ایران از خلال دو مفهوم «پوشش» و «حجاب» بررسی شده و تلاش شده است تا با استفاده از دیدگاه‌های دینی موجود در باب حجاب، خاص‌بودگی پوشش در ایران نشان داده‌ شده و ابعادی برای حجاب طراحی شود.

اگرچه نمی‌توان این مفهوم را در چند بعد خلاصه کرد، اما با محدودیت‌ها و اهداف پژوهش حاضر و با توجه به این‌که حجاب علاوه‌بر نمودهای بیرونی آن متکی بر منظری اعتقادی و نگرشی است، سعی شده است اعتقاد به حجاب و به‌تبع آن اعتقاد به احکام آن و هم‌چنین نگرش اخلاقی حاکم بر آن بررسی شود و در کنار این، مناظر اعتقادی و نگرشی، عمل به حجاب نیز مد نظر قرار گیرد.

باید یادآورشد پوشش ابعاد عامی هم دارد که بیش از آن‌که ایدئولوژی یا منظری خاص بر آن اثر داشته باشد، موقعیت‌های اجتماعی بر آن اثر می‌گذارد و به آن معنا می‌دهد. لایه‌های مختلف زندگی روزمره، عرصه‌های معنادار آن و عملکردهای ویژه‌ی افراد در هریک از این عرصه‌ها، نمودها و بازنمایی‌های خاصی از پوشش را به همراه خواهد داشت؛ بر همین اساس در این پژوهش تلاش شده است تا حد امکان عرصه‌ها و فضاهای مختلفی از زندگی روزمره مقوله‌بندی شود که در آن پوشش، اشکال و تنوعات خاصی به خود می‌گیرد.

این اشکال و تنوعات به‌طور مشخص بر مبنای دو مفهوم اجتماعی دیده شده ‌است. موقعیت‌های اجتماعی متفاوت و مناسبات مختلف اجتماعی، نمودهای پوشش را معنادار می‌کنند. در ادامه‌ی این مبحث مدل نظری ارائه شده است.

۸۸.۹درصد زنان ایرانی به حجاب اعتقاد دارند

تکنیک جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسش‌نامه است. این پرسش‌نامه از دو بخش کلی سؤالات زمینه‌ای و بخش سنجش ابعاد پوشش و حجاب تشکیل شده است. در بخش سؤالات زمینه‌ای، سؤالاتی از قبیل سن، تحصیلات، قومیت، درآمد و وضع فعالیت مطرح شده است.

در بخش سؤالات پوشش و حجاب ابعاد مختلفی مد نظر قرار گرفته است: خصوصیات پوشش و حجاب پاسخگویان، پوشش و حجاب در فضاهای اجتماعی، نگرش به پوشش و حجاب، زیبایی‌شناسی پوشش، برای سنجش مقیاس پوشش در زندگی روزمره و ابعاد اعتقاد به حجاب، نگرش به احکام حجاب، عمل به احکام حجاب و اخلاق حجاب برای سنجش مقیاس حجاب مورد استفاده قرار گرفته است.

در پژوهش حاضر برای آزمون پایایی و اعتبار و انتخاب بهترین گویه‌ها شیوه تحلیل گویه به کار رفته است. در این زمینه برای آزمون مربوط به تک بعدی بودن ابعاد از تحلیل عامل و برای آزمون پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. از بین هشت بعد پوشش و حجاب که در این پیمایش سنجیده‌ شده برای پنج بعد زیبایی‌شناسی پوشش، اعتقاد به حجاب، نگرش به احکام حجاب، عمل به احکام حجاب و اخلاق حجاب مقیاس ساخته شده است. به دلیل محدودیت‌های روشی برای سایر ابعاد مقیاسی ساخته نشده است.

برای دست‌یابی به اهداف این طرح از روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای استفاده شده است. در این روش، ابتدا واحدهای نمونه‌مرحله‌ی اول که به اختصار PSU نامیده می‌شود و معمولاً متشکل از مجموعه‌ای به‌هم پیوسته از واحدهای نمونه‌گیری مرحله‌ی دوم یا همان واحد تحلیل است، به‌صورت احتمالی انتخاب می‌شود و در مرحله‌ دوم نیز در هر یک از واحدهای نمونه‌ی مرحله‌ی اول (PSUها)، واحدهای مرحله‌ی دوم (واحد تحلیل) یا همان زنان واجد شرایط با احتمال معین انتخاب می‌شوند.

در ذیل یافته‌هایی از پژوهش نشان داده می‌شود که بیشترین فراوانی را داشته است:

ویژگی‌های فردی پاسخگویان:

۵۲.۳ درصد از زنان پاسخگو در کل کشور در فاصله‌ سنی ۱۵ تا ۳۴ سال قرار دارند.

۶۴/۶درصد متأهل هستند.

۸۵.۶ درصد تعداد دارای فرزند هستند.

در حدود یک‌چهارم پاسخگویان؛ یعنی ۲۵/۷ درصد دیپلم دارند یا دوره‌ی پیش‌دانشگاهی را نیز گذرانده‌اند.

نزدیک به نیمی از مادران پاسخگویان؛ یعنی ۴۰/۶ درصد بی‌سواد هستند.

۴۰.۶ از پدران پاسخگویان بی‌سواد هستند.

۳۲/۶درصد در خانواده‌های چهار نفره زندگی می‌کردند.

نزدیک به دو سوم از پاسخگویان؛ یعنی ۶۴/۷ درصد خانه‌دار هستند.

هزینه‌ی ماهانه‌ی خانواده‌ی نزدیک به نیمی از زنان؛ یعنی ۴۶.۲ درصد بین ۸۰۱ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه است.

۴۹/۷ درصد از زنان پاسخگو در کل کشور به قومیت فارس تعلق دارند.

۹۰/۴ درصد از زنان پاسخگو دارای مذهب شیعه‌ دوازده امامی هستند.

۷۴/۸ درصد مرجع تقلید دارند.

بیش از نیمی از پاسخگویان؛ یعنی ۵۱/۱ درصد عضو شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام، فیس‌بوک و ...) هستند.

۶۶/۴ درصد از زنان پاسخگو در یک سال گذشته مورد اذیت و مزاحمت مردان قرار نگرفته‌اند.

آزار و اذیت مردان برای ۱/۹۰ درصد از پاسخ‌گویانی که در یک سال گذشته این اتفاق برایشان افتاده، بیشتر در معابر عمومی؛ یعنی کوچه خیابان رخ داده است.

خصوصیات پوشش و حجاب جمعیت نمونه:

۸۸/۹ درصد از زنان پاسخگو گفته‌اند اساساً به حجاب اعتقاد دارند.

۲۰/۸ درصد از پاسخگویان پوشاندن اعضای بدن در برابر نامحرم را تعریف حجاب دانسته‌اند.

۴۱/۶ درصد زنان به‌تدریج در سال‌های پس از سن تکلیف حجاب گذاشته‌اند.

۱۷/۸ درصد از پاسخگویان در چند سال اخیر در خانواده‌شان جشن تکلیف گرفته‌اند.

۴۷/۵ درصد از پاسخگویان گفته‌اند چون حجاب واجب است در بیرون از خانه حجاب دارند.

۴۰/۵ درصد از زنان پاسخگو ترجیح می‌دهند اگر دختری داشته باشند، از سن تکلیف حجاب را رعایت کند.

۷۲/۳ درصد از پاسخگویان گفته‌اند اگر حجاب آزاد باشد با حجاب از خانه بیرون می‌آیند.

۵۳ درصد از پاسخگویان بیرون از خانه بیشتر از چادر استفاده می‌کنند و ۴۰/۲ درصد از پاسخگویان در بیشتر مواقع مانتو می‌پوشند.

۷۹/۷ درصد مادران زنان پاسخ‌گو چادری و ۱۲/۹ درصد مانتویی هستند.

دختران بزرگ ۴۷/۹ درصد از زنان پاسخگو بیرون از خانه غالباً چادر و ۴۵ درصد مانتو می‌پوشند.

دختران کوچک ۴۸.۱ درصد از زنان پاسخگو چادر و ۴۳.۸ درصد مانتو را به‌عنوان پوشش بیرون از خانه برای خود انتخاب کرده‌اند.

۴۸/۹ درصد از زنان پاسخگو اگر دختر داشتند ترجیح می‌دادند بیرون از خانه چادر و ۴۵.۴ درصد مانتو بپوشند.

۵۶/۴ درصد از همسران زنان پاسخگو می‌خواهند آن‌ها چادری و ۲۸.۷ درصد مانتویی باشند.

۴۸ درصد از پاسخگویان در بیشتر مواقع چادری و ۳۹.۸ درصد مانتویی هستند. ۱۲.۲ درصد نیز برحسب موقعیت‌های خاص گاهی چادر و گاهی مانتو می‌پوشند.

در حدود پنج سال قبل هم ۵۰.۵ درصد پاسخگویان بیشتر مواقع که بیرون می‌رفتند چادری و ۳۷.۶ درصد مانتویی بوده‌اند. ۱۱.۹درصد نیز برحسب موقعیت‌های خاص گاهی چادر و گاهی مانتو می‌پوشیده‌اند.

استفاده از چادر مشکی و روسری یا شال با ۸۲ درصد و استفاده از چادر مشکی و مقنعه با ۴/۶۹ درصد بیشترین فراوانی را در میان پاسخگویان چادری به خود اختصاص می‌دهد.

۸۱.۹ درصد از زنان پاسخگو زیر چادر از مانتو با روسری یا مقنعه استفاده می‌کنند.

۷۸.۴ درصد از پاسخگویان چادری زیر چادر مانتوی سایز می‌پوشند.

به لحاظ قد مانتو، پوشیدن مانتوهای تا زیر زانو با ۷۱.۸ درصد در زیر چادر عمومیت بیشتری دارد.

۳.۳۰ درصد بلوز و دامن و ۱/۲۱ درصد بلوز و شلوار زیر چادر استفاده می‌کنند.

۱/۹۱ درصد از زنان پاسخگوی چادری زیر چادر مانتوهایی با رنگ تیره و ۸۹.۹ درصد مانتوی مشکی رنگ می‌پوشند.

۸۹.۱ درصد از پاسخگویان مانتویی، مانتوی سایز می‌پوشند.

به لحاظ قد مانتو، پوشیدن مانتوهای تا زیر زانو با ۷۸ درصد عمومیت بیشتری دارد.

۶/۱۴ درصد بلوز و شلوار و ۱۱ درصد بلوز و دامن هم استفاده می‌کنند.

۷/۹۰ درصد از پاسخگویان مانتویی، مانتوهایی با رنگ تیره و ۸/۸۴ درصد مانتوی مشکی استفاده می‌کنند.

نگرش به پوشش و حجاب:

۲/۵۴ از پاسخگویان هنگام خرید لباس به کیفیت لباس اهمیت بیشتری می‌دهند.

۴۶.۶ درصد از زنان انواع چادرها و ۴۶.۳ درصد انواع ترکیب‌های مانتو را زیباترین پوشش برای زنان در بیرون از خانه می‌دانند.

در مجموع ۴۶.۴ درصد از زنان پاسخگو مانتو و ۴۴ درصد چادر را راحت‌ترین پوشش برای زنان در بیرون از خانه عنوان کردند.

۴۷/۲ درصد گفته‌اند زنان باید در جامعه از انواع چادر و ۴/۳۹ درصد از انواع مانتو استفاده کنند.

۵۸/۲ درصد از زنان پاسخگو معتقدند حداقل پوشش برای با حجاب بودن انواع مانتو و ۲۴ درصد استفاده از چادر دانسته‌اند.

۴۴/۴ درصد گفته‌اند زنان نباید از تونیک و شلوار با شال برای پوشش استفاده کنند.

۷/۶ درصد مخالف استفاده از انواع چادر به‌عنوان پوشش هستند.

۶۰/۹ درصد از پاسخگویان معتقدند وضعیت پوشش و حجاب زنان در جامعه مناسب نیست.

۵۰/۸ درصد از پاسخگویان کاملاً موافق و موافق این هستند که جامعه طوری شده است که زنان هر جور لباس بپوشند باز هم مردها به آن‌ها نگاه می‌کنند.

نظر ۶۸/۶ درصد از پاسخگویان این است که زنان باید حجاب داشته باشند.

۴۹/۳ درصد از پاسخگویان وجود گشت ارشاد را لازم دانسته‌اند.

هنگام سفر به کشورهای خارجی ۷۵/۳ درصد گفته‌اند فرقی نمی‌کند و باید در همه‌جا حجاب داشت.

۷۳/۶ درصد از پاسخگویان گفته‌اند که در مهمانی‌ها به هنگام احوال‌پرسی با دوستان و آشنایان مرد دست نمی‌دهند.

پوشش و حجاب در فضاهای اجتماعی:

۳۷/۵ درصد از زنان عموماً هنگامی‌که در منزل با همسرشان هستند، تاپ و شلوارک می‌پوشند.

۳۱.۵ درصد از زنان عموماً در حضور همسر و فرزندان خود در خانه بلوز و شلوار می‌پوشند.

۲۹/۱ درصد از زنان عموماً در منزل به همراه پدر و مادر خود یا همسرشان بلوز و شلوار می‌پوشند.

۶۱/۲ درصد از زنان پاسخگو هنگامی‌که درب منزل را برای یک غریبه مانند مأمور آب و برق و ... باز می‌کنند از انواع چادر و ۲/۲۶ درصد از انواع مانتو برای پوشش خود بهره می‌برند.

۵۶.۹ درصد از زنان پاسخگو هنگام خریدهای کوچکی که در چندقدمی خانه و در کوچه‌ی محل سکونت خود انجام می‌دهند، از چادر استفاده می‌کنند و ۳۳/۳ درصد یکی از اشکال مانتو را می‌پوشند.

۵۶ درصد با چادر و ۳۵/۴ درصد نیز با پوشیدن مانتو به خرید از سوپر سر خیابان یا خرید از میادین میوه و تره‌بار می‌روند.

۶۰.۸ درصد از پاسخگویان هنگام مهمانی رفتن به منزل اقوام و آشنایان مذهبی خود چادر و ۳۳/۱ درصد مانتو می‌پوشند.

۵۴.۱ درصد از زنان پاسخگو با چادر و ۳۷/۸ درصد با مانتو به منزل اقوام و آشنایان غیر مذهبی یا کمتر مذهبی خود می‌روند.

هنگام رفتن به مسجد و زیارت اماکن مذهبی ۸۱ درصد از زنان پاسخگو چادر و ۱۵/۴ درصد مانتو می‌پوشند.

۴۶.۷ درصد از زنان پاسخگو هنگام رفتن به عروسی چادر و ۴۲/۳ درصد مانتو می‌پوشند.

۴۴.۴ درصد از زنان پاسخگو با چادر و ۴۳/۹ درصد با مانتو به مسافرت‌های تفریحی می‌روند.

۵۷ درصد از زنان پاسخگو با چادر و۳۸/۶ درصد با مانتو به اداره، مدرسه، دانشگاه یا سایر اماکن دولتی می‌روند.

۵۲.۵ درصد از زنان پاسخگو هنگام رفتن به مراکز خرید و اماکن تفریحی مثل پارک و سینما از چادر و ۳۹/۹ درصد از مانتو استفاده می‌کنند.

برچسب ها:
مطالب مرتبط
انتشار یافته: 334
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
20:50 - 1398/05/14
چه امار چرتی
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
اینا هر یدونشون رو ۱۰۰۰ نفر حساب می کنن
خودم
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
احتمالا ۸۹ درصد دختران پایگاه بسیج منظورشون بوده یا حوزه علمیه
بدون نام
United States
۲۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
تو هیچ کشور اسلامیی حتی تو کشورهای عربی همچین درصدی به حجاب اعتقاد ندارن که تو ایران بخوان داشته باشن
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
به این میگن دروغ شاخدار
بنفشه
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
هر آماری که با نظر تو فرق کنه میشه چرت
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
اگه واقعا به این امارها اعتقاد دارین چرا حجاب و اختیاری نمیکنین تا مشخص تر شه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
پس اینا که تو خیابونا میچرخن از اونورا اومدن
حمید مشهدی
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
دروغ هر چی بزرگتر، قالب کردنش راحت تر. این هم مثل اون آمار اسامی محبوب خونواده ها برای نامگذاری بچه هاشونه.
بدون نام
France
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
افرین یک کم به شعور مردم احترام بگذارید با این امار گیری تون
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
چرا یک نفر از ما ها هیچ وقت تو نظر سنجی نبوده این درصد مثل همون مصاحبه شونده صدا وسیما تو‌پارک هستند
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
فقط یک سوال : به حجاب اختیاری اعتقاد دارند یا به حجاب اجباری؟ این رو مشخص نکردند
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
این نظر سنجی کل جامعه رو در بر گرفته در همه اقشار و سنین نه فقط زیر سی ساله های شهرهای بزرگ
زنی در آستانه افول
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
حجاب رو برای زنان بالای چهل سال آزاد کنید چون بنا بر نظر استاد رائفی پور زن چهل ساله به افول رسیده مثل امریکا. دوچرخه و موتورسواری رو هم آزاد کنید برامون
بدون نام
Canada
۰۱:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
به نظرم کارشناسان اشتباه کردن ۹۸.۹۸ درصد موافق حجاب
هستن خخخخخ
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
اتفاقا از روی همین کامنت ها و مثبت و منفی ها هم می توان به صحت این نظر سنجی مطمئن باشیم
امیر
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
همه آمارها در مورد موافقان بود درباره مخالفان چیزی نگفته.البته بنده رعایت کردن حداقل ها در زندگی روزمره را بیشتر میپسندم.
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
چرته چون یه سوال پرسیده چهل جور درصد گرفته منم فردا یه نظر سنجی از مرد ها میگیرم 98 درصد موافقن با حجاب سوالشم این باشه حاضری با شرت برین بیرون معلومه ایرانی قبول نمیکنه بعد بیام بگم مرد های ایرانی با حجاب چادر موافقن خخخخ
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
امار درست همين منفي مثبت هاست
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
پس این ون تو عکس برای کیاست
همراه
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
مثل همیشه و همه آمارها دروغ دروغ دروغ
همراه
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
اینائی که منفی میدن خدائی از کجان ؟ چی میزنن که دور و برشون 89 درصد محجبه می بینن ؟
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
رفتن تو نمایشگاه حجاب آمار گرفتن. واقعا که نابغه ان
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
نزدیک به نیمی از مادران پاسخگویان؛ یعنی ۴۰/۶ درصد

بی‌سواد هستند.
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
کل ایران تهران نیست ما زنان ایرانی مسلمانیم و به حجاب اعتقاد داریم و دوستش داریم
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
خیلی راحت همین لایک و دیسلایک های کوچولو واقعیت رو بیان می کنه
بدون نام
United Kingdom
۰۰:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
اینا اول خونواده خودشون حجابو رعایت کنن
نرگس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
احتمال زیاد آمار صحیحی است. در کل دنیا مردم میل به خوب بودن دارن و پوشیدگی و وقار از نکات مثبت شخصیتی است، متاسفانه با جنگ و هجمه فرهنگی دشمن عده ای ساده تر سست شدن در حجاب و وقار...
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
حجاب همون عفته که ایرانی داره
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
خیلیا هستن دلشون میخاد لختی بگردند بهمین خاطر نمیشه حجاب رو آزاد گذاشت فکر کنید از فردا بگن آزاد اونوقت این ۱۲ درصد که مخالف حجابن نصفش هم لخت بیان بیرون یعنی ۵ میلیون نفر اونوقت امنییتی برا سایرین میمونه? حق اون ۸۸ درصد ضایع میشه
Iran, Islamic Republic of
20:54 - 1398/05/14
باشه خخخخخخخ
پاسخ ها
بدون نام
Canada
۰۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
بنده هر روز که از شیشه اتومبیل مردم را رصد میکنم
آمار در همین حدود است
البته اینکه راننده خط تاکسی حرم هستم هم بی تاثیر نیست
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
مثل امار دروغ صدا و سیناست...خخ... عادت کردن به دروغ
نازنین
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
من که امار رو نخوندم، ولی بهتره بگیم ۸۸ درصد مجبور به دوس داشتن هستن! به عنوان مثال کارمندان ادارات دولتی یا معلمان یا کسایی که دارن از خزانه دولتی پولی دریافت میکنند!!
Iran, Islamic Republic of
20:54 - 1398/05/14
مدیر محترم چرا کامنت های که بنده حقیر میذارم تو نظرات نمیاد؟؟؟
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
مطلب اصلی را بذار یا اینکه بخش اظهار نظرتو حذف کن
بدون نام
United States
۲۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
باهات قهره
بی نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
منم یهو کامنت فحش براشون بذارم تایید و پخش نمیشه نکنه چیزی گفتی بهشون که پخش نشده؟؟خخخخخخخخ
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
بهش ميگيد سانسور كنه !!!
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
مال منم هیچوقت تایید نمیشه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
حرف حق و حساب انتظار نداشته باش منتشر شع
Iran, Islamic Republic of
20:54 - 1398/05/14
کنتور که نمیندازه
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
اگه رایگان نبود ...می خندیدماااا
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
واقعا
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
!!!تا آمارتون رو از کیا گرفته باشین؟
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
باید میگفتن ۹۸ درصد مردم. مالیات که نداره
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
واقعا اصلا بگن صد درصد کی به کیه
Iran, Islamic Republic of
20:55 - 1398/05/14
عجب
پاسخ ها
ش
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
عجب از کجا ؟؟؟
Ukraine
20:55 - 1398/05/14
از چه کسانی پرسیدن؟
چرا قبلش ما خبر دار که همچین پرسشنامه ای داره انجام میشه؟
من اساسا به چیز هایی که از دهن این دولتمردان و طایفه اشون میاد بیرون اعتماد ندارد
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
گل گفتی!!!
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
دقیقا
اینا هرچی میگن باید برعکسش کرد که 88.9 درصد زنان ایرانی به حجاب اعتقاد نننننننننننندارند
Ukraine
20:55 - 1398/05/14
از چه کسانی پرسیدن؟
چرا قبلش ما خبر دار که همچین پرسشنامه ای داره انجام میشه؟
من اساسا به چیز هایی که از دهن این دولتمردان و طایفه اشون میاد بیرون اعتماد ندارد
Iran, Islamic Republic of
20:55 - 1398/05/14
کلا نظر سنجی های اینا همش همینجوریه
از همین نظرات میشه فهمید اعقاد دارن یا نه
اونایی که اعتقاد دارن + بدن
اونایی که اعتقاد ندارن - بدن
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
اعتقاد ندارم اشتباها مثبت دادم
بدون نام
United Arab Emirates
۲۲:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
ببین مثبتارو
هنوزم مردم اعتقاد دارن
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
کامنتت ضد و نقیضه من مثبت دادم با این اماری ام که دادن مخالفم
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
بد نوشتی اولشو خوندم مثبت دادم پایین رو خوندم باید منفی میدادم
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
-
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
خواستی زرنگ بازی دربیاری مثبت جمع کنی خخخخخ
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
اونام مثل تو نظر سنجی گذاشتن حتما منفی میدم
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
من اعتقاد دارم اشتباه منفی دادم
Iran, Islamic Republic of
20:56 - 1398/05/14
پس اون عکس و فیلم های درگیری چیه اگر میگن همه اعتقاد دارن
پاسخ ها
بدون نام
United States
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
همه حرفاشون و آمارها دروغه مثل خبر های صداوسیمای میلی
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
اونا سازماندهی شدند.چند هزار نفرند نهایتا در برابر هشتاد میلیون
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
کاربر ۱۱:۰۶ عزیز
خدا عقل به بهتون. چطوری میذارید اینطوری شستشوی مغزیتون کنن که حقایق به این واضحی رو تو جامعه نبینید؟
سازماندهی کجا بود؟ اینهمه آدم عادی تو جامعه هستند که به حجاب و این مسایل اعتقاد ندارند
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
تو برخی عکس و فیلمها که به نام درگیری با بدحجابی منتشر میشه طرف مست و لایعقل بوده میخوان دستگیرش کنن یه عده شایعه ساز عکس رو به نام مسئله حجاب منتشر میکنن یه عده ساده لوح هم باور میکنن!
Iran, Islamic Republic of
20:56 - 1398/05/14
هرکس به هرچیزی اعتقاد داره، برای خودش هست. درست مثل اینکه توی یه کشوری که مردمش به حجاب اعتقاد ندارن، داشتن حجاب ممنوع شه.
پاسخ ها
ساوان صباحت
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
دختران چی؟
جعفر
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
هرکسی مسلمان است باید حجاب داشته باشد حجاب مختص زنان نیست مردان باید حفظ حجاب کنند متاسفانه بعضی مردها در انظار عمومی با شلوارک وتاب دیده می شوند و حجاب چادر نیست می شود با مانتو و روسری هم حجاب داشت
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
اماز احمدی نژادی
Iran, Islamic Republic of
20:57 - 1398/05/14
ای کاش نظری بود میخوندیم ۸۸ درصد رو میدیدیم
Iran, Islamic Republic of
20:58 - 1398/05/14
خب اگه این پژوهش حقیقت داره و نزدیک به 90 درصد به حجاب اعتقاد دارن پس دیگه بزارین اون ده درصد به میل خودشون لباس بپوشن . جامعه خودش قدرت بازدارندگی داره. گشت ارشاد هم جمع بشه و بودجه ارشاد هم جای دیگه استفاده بشه....؟؟؟!!!!!!
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
دقیقا
سعید
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
خوب حرفی زدی ، خوشم اومد
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
آفرین حرفت منطقی بود
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
بانظرتون کاملا موافقم
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
کاملا درست گفتی
باریک
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
آفرین، گل گفتی
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ایول بهترین جوابی بود که دیدم
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
کسانی که به شدت مشتاق آزادی حجاب هستن اکثرا مردهای چشم چران هستن... به همین حد هم راضی نیستن و آرزوی کثیف دارن زنها رو با بدترین پوشش تو خیابون بببینن!
Iran, Islamic Republic of
20:59 - 1398/05/14
واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!؟؟؟؟؟!!!!!؟؟؟؟؟!!!!!؟؟؟؟!!!!؟؟؟؟!!!!؟؟؟!!!!!!!!!!؟؟؟؟!!!!!!
Iran, Islamic Republic of
20:59 - 1398/05/14
هر جا میبینی کم حجابه که
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
به خدا
امیر علی
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
با این همه بودجه سالیانه دشمن و تیپ های عجیب سلبریتی ها و تشویق به کم حجابی در فیلم و سریال ها و با این همه تبلیغات و واردات وسیع لوازم آرایشی و شبهه افکنی های وسیع دشمن راجع به حجاب توقع داری هیچ بدحجابی نبینی؟!!
Iran, Islamic Republic of
21:00 - 1398/05/14
کجا از کی نظر سنجی کردن!!!!این روزا به اسم نظرسنجی چه دورغای کله گنده ای میگن
Iran, Islamic Republic of
21:01 - 1398/05/14
درصد دروغ نگین زشته خودمون داریم میبینیم
Iran, Islamic Republic of
21:02 - 1398/05/14
پس چرا در موردش انقدر بحث و حرفه اگر همه اعتقاد دارن
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
بحث و حرف در فضای مجازی زیاده نه فضای حقیقی...
عمده فضای مجازی و کانالها و گروهها و شبکه ها و صفحه ها هم مختص اسرائیل است...
Iran, Islamic Republic of
21:09 - 1398/05/14
زنان استان هرمزگان البته بومی چادرمحلی بدون مقنعه پوششان است وبه ان احترام میگذارند البته قصد توهین ندارم متاسفانه بعضی ازخانم ها بامانتو جلو باز وروسری تافرق سر دارند به خودشان وشخصیت زن بی احترامی میکنند پس بی خیال این جفنگا باشیم
پاسخ ها
بدون نام
United States
۰۰:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
به شما چه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
چقدر فکرت بسته
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
جسارتا حرف شما بسیار به دور از عقل و خنده دار بود.
مگه شمای مرد الان بدون مانتو هستی داری به شخصیت خودت بی احترامی میکنی؟ این جز از یک فکر بسته و نادان برنمیاد که بگه هر زنی مانتو جلو باز پوشید یا به حجاب اعتقاد نداشت داره به شخصیت خودش بی احترامی میکنه
Iran, Islamic Republic of
21:09 - 1398/05/14
زنان استان هرمزگان البته بومی چادرمحلی بدون مقنعه پوششان است وبه ان احترام میگذارند البته قصد توهین ندارم متاسفانه بعضی ازخانم ها بامانتو جلو باز وروسری تافرق سر دارند به خودشان وشخصیت زن بی احترامی میکنند پس بی خیال این جفنگا باشیم
پاسخ ها
بدون نام
United States
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
شما نمیخواد غصه شخصیت زن ها رو بخوری. سرت تو کار خودت باشه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
تحجر زده
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
متاسفانه وقتی برای پیدا کردن مانتوی و لباس گشاد و آسین بلند و دکمه دار باید بسیار گشت ولی به راحتی میتوان مانتوی بی بند و بار پیدا کرد؛ خیلی هم نمیشه گله به مردم کرد...
Iran, Islamic Republic of
21:11 - 1398/05/14
اصولا حجاب جز دستورات اساسی و موکد اسلام و خواسته ذاتی اکثر خانم هاست؛ چون اکثرا به این نتیجه رسیدند که با داشتن حجاب و پوشش مناسب بیشتر در جامعه احساس امنیت میکنند و مورد احترام قرار میگیرند.
پاسخ ها
بدون نام
United States
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
شما نمیخواد از طرف خانم ها نظر بدی. چقدر فضول زیاد شده
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
پس مشکل از امنیته نه حجاب
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
اگه از خواسته واقعی خانمها مطمئن هستین چرا آزاد نمی زارین خودشون انتخاب کن ، چرا همه چیز تو این کشور باید زوری باشه،؟
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
شما نطق نکن لطفا
بدون نام
Romania
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
نه والا من که دیدم به دخترای چادریم تیکه انداختن مشکل از ما مرداست وگرنه چرا زنا باید تو این گرما خودشونو تو پتو بپیچن بیان بیرون
بدون نام
Romania
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
خوسم میاد شما مردها همیشه از طرفها زنها نظر صدرصد میدین
مریم
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
به نظرتون چرا بعضی مردها علاقه دارن به بیحجایی و بی بند و باری و دائم پافشاری میکنن رو آزادی حجاب در اماکن عمومی؟!!
چه سودی داره براشون؟!
به نظرتون آیا اینها از جنس مردهای سالم و باغیرت و باوقار هستن یا از جنس برعکس اش؟!!
Iran, Islamic Republic of
21:13 - 1398/05/14
یا ما تو ایران زندگی نمی کنیم یا اونایی که این آمارا رو میدن!!!
Iran, Islamic Republic of
21:14 - 1398/05/14
والا ما که نود درصد خانومایی که میبینیم خیلی به حجاب اعتقاد ندارن بغیر از شهر هایی مثل قم که اونم دلیلش معلومه
پاسخ ها
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
پس زمان قاجار که فیلم و سریال و سلبریتی و موسیقی و فضای مجازی معنایی نداشت چرا همه خانمها به میل باطنی چادر و پوشیه میزدن؟!
Iran, Islamic Republic of
21:16 - 1398/05/14
آمار کاملا چرت و تخیلی طبق معمول نظر سازی و امار سازی دلتان خوش از رفتار مردم در سطح جامعه دقیقا میشه فهمید که چقدر این امار سازی صحیح است .
Iran, Islamic Republic of
21:20 - 1398/05/14
اشتباه است ۱۰۱ درصد درسته
Iran, Islamic Republic of
21:23 - 1398/05/14
ازون دسته پژوهش های سفارشیه، در ضمن همه چیز توی خیابون و سطح شهرها مشخصه نیازی به این آمارهای آبکی نیست
Iran, Islamic Republic of
21:25 - 1398/05/14
بنده هیچ کس نباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.
خداوند این حق را به انسان داده است که آزاده باشد و آزادى حق مسلم اوست و انسان این اجازه را ندارد که این حق خدادادى را نادیده گرفته و بنده و تسلیم غیر خدا گردد.!!!
Iran, Islamic Republic of
21:29 - 1398/05/14
این آمارا رو از کجاتون درمیارید
Iran, Islamic Republic of
21:30 - 1398/05/14
عجب!!!! لابد خودت به تنهایی به این نتیجه رسیدی؟ یعنی اخر خنده است
Iran, Islamic Republic of
21:30 - 1398/05/14
اون یک درصد من و دختر خاله هامیم هه هه هه
Iran, Islamic Republic of
21:31 - 1398/05/14
در خیابانها و در جامعه کاملا میشه فهمید چقدر این نظر سنجی درسته
Iran, Islamic Republic of
21:32 - 1398/05/14
۹دهمش شاید، ولی اون ۸۸درصدش رو مشخص نیست از کجا در آوردن
United Arab Emirates
21:32 - 1398/05/14
من خودم ب‌ شخصه موافق حجاب نیستم ولی در حد عرف جامعه ملزم ب‌ حفظش هستم ولی بیشتر از قوانین پامو از گلیم خودم جدا نمیکنم
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
تو کشورهای جهان سوم انقدر مردم با ترس و استرس و ظلم بزرگ میشن که حتی حق انسانی خودشون نمیدونن که حقوق اولیه انسانیشون رو خودشون انتخاب کنن(مثل نوع پوشش) و میگن عرف باید براشون این چیزا رو مشخص کنه
Iran, Islamic Republic of
21:32 - 1398/05/14
چه آمار دقیقی!!!!!!!
برید خودتون رو قول بزنید
مساله اساسی الان تورم و بدبختی و ....ایناست
Netherlands
21:37 - 1398/05/14
این آمارها از کجا می آید؟
Iran, Islamic Republic of
21:41 - 1398/05/14
ایشان اگر حداقل به مانند آقای رییس جمهور از داخل خودرو آمار میگرفتند قطعا خیلی بیشتر به واقعیت نزدیکتر می بود.لطفا به هر چیزی چنگ نزنید برای اثبات تفکرتان
Iran, Islamic Republic of
21:44 - 1398/05/14
با حرف که نمیشه آمار داد. نظر سنجی کنید
-
21:48 - 1398/05/14
واقعا چه تحقیق مسخره ای بود خسته نباشید. یعنی حتی یکنفر هم نبود که حجاب رو دوست نداشته باشه
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
به نظرم هر وقت قانون حجاب برداشته شد حتما باید قانون مجازات متجاوزین به بیحجاب ها رو هم بردارن، یعنی اگر کسی با تیپ بی حجاب و ناجور اومد بیرون و بهش تجاوز شد حق شکایت نداشته باشه چون خودش این تیپ و خودنمایی رو انتخاب کرده و حق نداره وقت پلیس و دادگاه رو بگیره.
Romania
21:53 - 1398/05/14
بازهم یک آمار دروغین دیگر
Iran, Islamic Republic of
21:55 - 1398/05/14
مشکل مردم این چیزای آبکی نیست شما مشکلات اقتصادی،روانی اجتماعی جامعه رو حل کنید بقیه ش خودبخود درست میشه
Iran, Islamic Republic of
21:58 - 1398/05/14
دقیقا این امار و کی گرفته
Iran, Islamic Republic of
21:59 - 1398/05/14
من ک داخل خیابان حجابی نمیبینم
Iran, Islamic Republic of
21:59 - 1398/05/14
این آمار مربوط به چه سالیه ؟؟؟؟؟
کوچه بازارو دیدین ؟؟؟ببینید بعدش از این پستا بزارید
Iran, Islamic Republic of
22:00 - 1398/05/14
با دیدن این خبر اول تاسف میخوریم ما ایرانیا
اینکه انقدر راحت به شعور مردم توهین میشه با اخبار کذب
در وهله بعدی من و یاد تعداد تماشاگران اعلام شده از طرف بلندگوی استادیومهای ایران میفتم
راس دقیقه ی ۷۹ اعلام میکنه
تعداد ۴۷۶۴۳ نفر هم اکنون در استادیوم هستن
خخخخ...خدایا...خودت ظهور کن با مهدی فک نکنم کار ردیف بشه
United Arab Emirates
22:00 - 1398/05/14
یعنی این همه هزینه میشه که فقط ۱۱ درصدو به راه راست هدایت کنن؟؟؟عجباااا
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
گشت ارشاد هم فقط برای اون ۱۱ درصده
Iran, Islamic Republic of
22:00 - 1398/05/14
مگه ما تو این‌مملکت و با مردم زندگی نمیکنیم؟؟؟؟مگه نا خودمون جزو اون مردم‌نیستیم؟؟؟
United States
22:00 - 1398/05/14
پس اینهمه گشت ارشاد..نهی از منکرو....بسیج برا چیه؟!!!!!!!!!!!!!
Iran, Islamic Republic of
22:00 - 1398/05/14
کونتورگزاشتیداینقددقیق آمارمیدید.
Germany
22:01 - 1398/05/14
از من و خانواده ام نپرسیدن.یه رای گیری بزارن.بعد ما هم میگیم شما راست میگید.
Iran, Islamic Republic of
22:01 - 1398/05/14
احتمالا تو نماز جمعه نظر سنجی کردن
Iran, Islamic Republic of
22:01 - 1398/05/14
همه اینایی که تو خیابون به زور یه شال انداختن روسرش و همه موهاشون بیرون منم همشووون منممم مننننن
Iran, Islamic Republic of
22:01 - 1398/05/14
برترینها بخاطر این خبز مزخرف پاک میکنم این برنامه مزخرف رو
Iran, Islamic Republic of
22:01 - 1398/05/14
رفراندوم همه چی رو مشخص میکنه
Iran, Islamic Republic of
22:02 - 1398/05/14
کاش حداقل واسه حرفشون دلیل مدرک میاوردن یا واقعا اگه ترسی نداشتن واقعا رفراندوم میگذاشتن
Argentina
22:02 - 1398/05/14
من خیلی وقتا کامنت میزارم قوانیم رعایت میکنما ولی پخش نمیکنید الان این امار چرت از کجا میاد از کی پرسیدن اخه.
Iran, Islamic Republic of
22:03 - 1398/05/14
بابا دیگه چیزی که مشخصه هم میخوان لاپوشونی کن ... ملت رو دو گوش فرض کردن
Iran, Islamic Republic of
22:03 - 1398/05/14
زنان و مردان کشور من به داشتن حجاب بعنوان پوشش متعارف اعتقاد داشته و به آن پایبند هستند چه در شهر ها چه روستاها و چه عشایر کوچ نشین. گمان نمیکنم کسی در این مملکت باشد و عقیده ای غیر از این داشته باشد.اما اگر منظور از حجاب بر سر کردن چادر مشکی باشد، بیش از 90% زنان
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
فکر کنم خودت نویسنده این خبر بودی که دفاع میکنی
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
شما از طرف بقیه زنان و مردان این سرزمین نظر نده لطفا
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
یعنی من عاشق اون 90درصدت شدم هااااا
Iran, Islamic Republic of
22:03 - 1398/05/14
والا ما که چیزه دیگه ای داریم میبینیم تو جامعه
این آمارو از کجا درمیارن !؟
Iran, Islamic Republic of
22:04 - 1398/05/14
احسنت چه آمار دقیقی، فقط فکر کنم جامعه آماریتون طلاب خانم بودن وگرنه واقعیت جامعه گویای چیزی دیگه هست
Iran, Islamic Republic of
22:04 - 1398/05/14
همه بد حجابا هم منم نگران نباشید
Germany
22:04 - 1398/05/14
مردم نون خوردن ندارن شما چسپیدن به حجاب و عفاف نون برای مردم نمیشود
Iran, Islamic Republic of
22:04 - 1398/05/14
عججججب
جک خنده داری بود مرسی که هستی برترینها
Iran, Islamic Republic of
22:04 - 1398/05/14
خب منم خیلی اعتقاد دارم به جای امار گرفتن چنین اماری کاری کنید جوونا ازدواج کنن
Iran, Islamic Republic of
22:05 - 1398/05/14
پس اینایی که تو خیابونن چی میگن این وسط
Netherlands
22:05 - 1398/05/14
پس چرا ازخانواده و اقوام ما ک کلا دویست نفری میشن کسی چیزی نپرسید؟ما جزء اون ۸۰ درصد نیستیما یکوقت اشتباه نکنید
Netherlands
22:05 - 1398/05/14
متنهای چرت نذارین
چرا برعکس میگین، بگین ۸۸ درصد به حجاب اعتقادی ندارن.
Iran, Islamic Republic of
22:06 - 1398/05/14
مثل بقیه آمارهایی که می گیرن
Iran, Islamic Republic of
22:06 - 1398/05/14
شما دیوانه اید یا ملت را چیزی حساب نمیکنید
چیه این آمار چرت و پرت؟؟!!
Iran, Islamic Republic of
22:06 - 1398/05/14
چه جالب ! موقع نظرسنجی ما کجا بودیم؟
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
حتما در حال ارشاد توسط گشت بودیم
Iran, Islamic Republic of
22:07 - 1398/05/14
تا کی میخواید دوروغ بگید
Iran, Islamic Republic of
22:07 - 1398/05/14
خودتون رو گول نزنین مردم هم همه چی رو میدونن ....حجاب اجباری یعنی فساد یواشکی
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
برداشتن حجاب اجباری یعنی دادن بهترین جایزه به چشم چرانهای شهر... که به هر دری میزنن حجاب اجباری برداشته بشه
Israel
22:07 - 1398/05/14
احتمالا نطر سنجی د روستاهای استانهای دورافتاده نیوده یا کلش متل امار انتخابات ها ساختگیه .از سایت براترینها بعیده چنین مطالب غیر معتبری رو بزاره.همینه مردم به رسانه های داخلی اعتماد ندارن
Canada
22:07 - 1398/05/14
اینهایی که انچنانی در اماکن ظاهر می شوند جز کدام درصد هستند
Iran, Islamic Republic of
22:08 - 1398/05/14
احتمالا از پیر زنهای عشایری آمار گرفتن !!!!
Iran, Islamic Republic of
22:09 - 1398/05/14
آواراعتیاد و بیکاری و فقر هم اینجور دربیارید
Iran, Islamic Republic of
22:09 - 1398/05/14
ایکاش همه به حجاب اعتقاد داشتن به خدا حجاب به نفع خود زنه البته فرق نداره مردهم باید رعایت کنه.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
من به خاطر خودم حجاب چادر رو انتخاب کردم. چون دوست ندارم هر چشم چران بی سر و پایی سر تا پام رو چشم چرانی کنه تو اماکن عمومی...
Iran, Islamic Republic of
22:09 - 1398/05/14
اگه من یه روز بفهمم شما چطور امار میگیرین اون روز عید منه
Iran, Islamic Republic of
22:11 - 1398/05/14
واقعا اون کسایی که این آمارارو میدن مردم رو چی فرض کردن.اگه واقعا ۸۹درصد مردم به حجاب اعتقاد دارن پس چراحکومت اینقدر شاکی از حجاب مردم هستن.حجاب رو آزاد کنن اونایی که بی حجاب هستن انگشت نما میشن و .....
Iran, Islamic Republic of
22:11 - 1398/05/14
آمارش مثل آمارهایی زمان احمدی نژاده
Iran, Islamic Republic of
22:12 - 1398/05/14
چرا در مورد قیمت پراید و پژو و سگه و اجاره وتجاوز ودزدی و اختلاس و .....نظرسنجی نمیزارین؟؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
22:13 - 1398/05/14
چ آماره چرتو پرتی
کجا این امارو گرفتین؟ لابد رفتن تو مساجدو حسینیه ها امار گرفتن
و الا چطور من با خبر نشدم دوستام فیمیلامم همینطور؟؟ یعنی هر چی از این خبرا کمتر بزارید سنگینترید هیچکی این امارو منطقی نمیدونه تو نظراتی هم ک زیر این خبر دارند میزارند مشخصه جنابان آخرین خبر
Iran, Islamic Republic of
22:13 - 1398/05/14
سلام کاملا درست هست حجاب در کل بد نیست اما نه به زور اگر اختیاری باشه خیلی بهتره .
United States
22:14 - 1398/05/14
طبق کدوم آمار یا رفراندوم وپرسشنامه ؟؟من از هر کی سوال کردم خبر نداشت همچین رفراندومی بر گزار شده؟
Iran, Islamic Republic of
22:14 - 1398/05/14
البته شرایط اماکن عمومی خودش گویاست که چقدر این کار تحقیقات دقیق هست
United States
22:14 - 1398/05/14
چرا دروغ میگین.من خودم رفتم امار گرفتم ۲۴۱درصد مردم موافق حجاب اجباری هستن.
Iran, Islamic Republic of
22:15 - 1398/05/14
این نظرسنجی مث نظر سنجی جناب روحانی از پشت شیشه ماشین انجام شده.
چرا دروغ میگید؟ چرا؟ چرا اینقدر مردم را احمق فرض میکنید. آخه چرا؟
Iran, Islamic Republic of
22:15 - 1398/05/14
این آمار و ارقام رو از کجاتون در میارید !؟
Singapore
22:16 - 1398/05/14
اگه تا این حد اعتقاد دارن پس این همه گشت ارشاد و حرف زدن در مورد حجاب بخاطر چیه؟! آدمیزاد از چیزی که میترسه هی دربارش حرف میزنه !
این امارو از کجا اوردین؟!
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
من به شخصه تو خیابونها گشت ارشاد به اون صورت که تو فیلمها نشون داده میشه و تو رسانه ها گفته میشه ندیدم! از اطرافیانم هم پرسیدم اکثرا فقط تو فیلمهای کارگردانهای معلوم الحال دیده بودن...
Iran, Islamic Republic of
22:17 - 1398/05/14
این آمار رو از کجاتون آوردین
Iran, Islamic Republic of
22:17 - 1398/05/14
شما نظرسنجیتون اشتباه مشخصه کل مردم ایران به حجاب اعتقاد دارن
ولی به حجاب اجباری اعتقاد ندارن هرکسی با هر طرز فکری میتونه آزاد برا خودش زندگی کنه همون طور که ۲۵۰۰ سال پیش به نصف جهان حکومت میکرددن
Iran, Islamic Republic of
22:19 - 1398/05/14
مدیر محترم کامنتهای من رو هم قرار نمیدی
شما نباید سلیقه ای کامنت ها رو تایید کنی باید کل کامنت ها با نظر های مختلف رو تایید کنی که تو برنامه نمایش داده بشن
Iran, Islamic Republic of
22:20 - 1398/05/14
وقتی هشتاد درصدشون چادری بودن بعید نیست
Iran, Islamic Republic of
22:21 - 1398/05/14
واقعا کنتور نمیندازه کامنت های همین جا نمونه کوچک از جامعه اماری کجاش این درصد موافق این مقاله ان.من خودم سخت پایبند حجابم ولی از این دروغ ها متنفرم
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
از آلبانی چه خبر؟!!!
Iran, Islamic Republic of
22:22 - 1398/05/14
عجب.پس این همه که من توخیابون میبینم جزاون 18درصدهستند؟؟
Iran, Islamic Republic of
22:23 - 1398/05/14
این مدلهای عجیب و غریب روزها از اروپا میان ایران شبها هم با هواپیما میرسونن کشورشون تا فردا صبح.
Iran, Islamic Republic of
22:24 - 1398/05/14
منم به حجاب اعتقاد دارم و رعایت میکنم ولی به حجاب اجباری اعتقادی ندارم ،فقط کشور ما هست که روی حجاب مانور میده و همه رو حساس کرده ،در قران هیچ قومی به خاطر بدحجابی به عذاب الهی دچار نشده !!! خویشتن داری و ایمان اصلی وقتی هنر محسوب که در میدان جنک نفوس ،بتونی خوددار باشی!!
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
در قرآن و در تاریخ قوم های مختلف به خاطر گناه عذاب شدن. بیحجابی و چشم چرانی و امربه معروف نکردن هم گناهه. هر قومی به یک دلیل عذاب شده و قرار نیست علت عذاب همه قوم ها یکسان باشه... کمی تفکر لطفا
Sweden
22:24 - 1398/05/14
این ۱۲ در صد رو هم بیخیالشون بشین هرطور خواستند زندگی کنند زیاد و مهم نیستند بیخود حساس نشید
Iran, Islamic Republic of
22:24 - 1398/05/14
باز هم ازاون نظر سنجی های من دراوردی امار رو برعکس اعلام کردی
Iran, Islamic Republic of
22:26 - 1398/05/14
۱۰۰درصد ایرانی ها نه همسایه ها وازایرانی بهترها به گرانی اعتقاد دارن
Iran, Islamic Republic of
22:26 - 1398/05/14
خیلی جالبه که به این آمارها خیلی مطمئن هستید ولی با یک نظر اجمالی به چرند بودن اون پی میبرید
Iran, Islamic Republic of
22:27 - 1398/05/14
اصلا بحث اعتقاد داشتن یا نداشتن نیست بلکه قضیه اجباری بودن یا اختیاری بودنه ، اگر همانطور که ادعا میکنند راست میگن حجاب رو اختیاری کنن تا ببینیم این آمارشون چقدر صحیحه
Iran, Islamic Republic of
22:27 - 1398/05/14
حرف مفت نزنید دروغگوها
Iran, Islamic Republic of
22:27 - 1398/05/14
اگر اینقدر اطمینان دارید یه همه پرسی بزارید
Iran, Islamic Republic of
22:28 - 1398/05/14
والا چیزی که ما تو اتوبوس مترو و اطرافمون تو تهران میبینیم ۸۹ درصد زنان اعتقاد ندارن
Iran, Islamic Republic of
22:29 - 1398/05/14
این آ مار از حجاب زنان در خیابان مشخصه،و البت این نوع آ مار مثل آ مار میزان خوشحالی از درون ماشینه،مثل آ ب خوردن دروغ میگید بسه مردم ،همه چیز را میدانند و شما مثل کبک شدید اما باید سرتون را بیارید بیرون تا نیاوردن بیرون
Finland
22:31 - 1398/05/14
آمار دروغ که مالیات نداره
United Arab Emirates
22:32 - 1398/05/14
پس من چرا این 90 درصدو نمی بینم؟ کجان؟ قایم شدن تو خونه؟!
Iran, Islamic Republic of
22:32 - 1398/05/14
اون چند درصدی هم که کم شده از صددرصد همان اقازاده ها وخاله زادهاشونن عموزادهاشونن دایی زادهاشونن وهمه اقوام وفامیلشون هستند که تو کاناد امریکا واروپا هستد فرصت نکردن تو نظرسنجی شرکت کنند
Iran, Islamic Republic of
22:33 - 1398/05/14
روتون نشد بگین ۱۰۰درصد
خیلی ضایعید
Iran, Islamic Republic of
22:33 - 1398/05/14
خیلی آمار چرتی بود. فکر کنم بر عکس باشه
Iran, Islamic Republic of
22:34 - 1398/05/14
برعکس گفته ها....همه متنفرن
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
اونا هم از تو متنفرم!
Iran, Islamic Republic of
22:34 - 1398/05/14
روزنامه نگارای محترم کمتردروغ بگیدشماجون بچه هاتون 90درصدمخالف حجابه چرادروغ میگیدک 88درصدبه حجاب اعتقاددارن ؟؟؟؟یه چشاتونوبازکن کمترخالی بندی کنیدملت بیچاره کردین
Iran, Islamic Republic of
22:35 - 1398/05/14
دروغ که حناق نیست، مالیات و ارزش افزوده هم بهش نمیخوره، مفت ترین و ارزونترین چیز توی این مملکته.
پس انقدر بگید که خودتون هم باورشون کنید
Iran, Islamic Republic of
22:36 - 1398/05/14
وقتی اولویت جامعه ما حجاب یکی از آنهاباشدباید زود تکلیف بندوماده قانونیش واجرایش درجامعه رسانه ایی باشد وباتبلیغات درجامعه بتوان آن رامهارکرد ومیدان پاتق یه عده ای بزهکارکه همیشه بودن رافکری به حالشون کنیدتا جامعه اصلاح بشد.
Iraq
22:39 - 1398/05/14
این امار باید بیای تو خیابان ها ببینی از ده تا زن یکی حجاب داره اونم نداشته باشه بهتره
Iran, Islamic Republic of
22:39 - 1398/05/14
هشتاد وهشت درصد اعتقاد دارن وهشتاد وهشت درصد هم بی حجابن این یعنی تعادل
هشتاد وهشت =هشتاد وهشت
تمام بحث هم نباشه
Iran, Islamic Republic of
22:39 - 1398/05/14
پس مشکل شما چیه، حجاب رو اختیاری کنید، اون ده درصد کنار نود درصد به چشم نمیاد که
Iran, Islamic Republic of
22:41 - 1398/05/14
دروغ که حناق نیست هرچیم گنده تر باورپذیرتر اره؟؟؟؟؟ بازم امار من دراوردی
Iran, Islamic Republic of
22:43 - 1398/05/14
رامبد جوان باید از شما الگو بگیره برای خندوندن مردم
Iran, Islamic Republic of
22:45 - 1398/05/14
اماربیسواد داشته باش چهل به چهل زن ومرد امار وارقام میخواهید نظرسنجی کلی اینترنتی یا پیامی که توش دست نبرید اگه مردهستید بزارید شورا یاری تهران یادتون نره یکماه پیش نه یه تعداد به گفته خودتون چهل درصدبیسواد وپیر مثل ننه بند که یاتوفاتحه هستش یا دم نق زدن واگه چادرازشون بگیری مثل یه چیزی گم کرده باشن وصدتافحش میدن بابا ماخودمون کنچشگ رنگ میکنیم جای قناری میفروشیم
Iran, Islamic Republic of
22:46 - 1398/05/14
خیانتی بزرگ‌تر از گفتن دروغ به مردم نیست.!!!
-
22:47 - 1398/05/14
اکثریت مردم کاشان ، مشهد ، قم ، سمنان ، یزد ، بابل ، یزد ، سیستان و بلوچستان، قزوین ، عشایر ، روستایی ها و معمولا نصف مردم کلان شهرها و افراد مسن جامعه تا جایی که من دیدم مذهبی هستند و موافق حجاب ، واسه همین این آمار میتونه درست باشه
مهم فقط درصدش نیست ، جامعه اماری مهمه ، سوال هم مهمه ، مثلا از همین افراد باید پرسید با حجاب اجباری موافقید ؟ این چیزا میتونه زوری و اجباری باشه ؟! زمان ائمه اطهار و پیامبر هم زوری و اجباری بود ؟!
Australia
22:47 - 1398/05/14
اینهمه هزینه بگیر و ببند، پلیس و گشت و ارشاد و تبلیغات و پیامک و دادگاه، فقط به خاطر 12 درصد؟، یا علی العجب
Iran, Islamic Republic of
22:48 - 1398/05/14
خداوکيلى این آمارها رو از کجاتون بیرون میارید !!!!!!!
Iran, Islamic Republic of
22:50 - 1398/05/14
اللللللللللكي، پس چرا تو خيابون نودونه دوصد بي حجابن؟
Iran, Islamic Republic of
22:50 - 1398/05/14
برترینهای عزیز:
فقط کافیه به نظرهای مردم زیر همین خبر یه نگاه ساده بندازی تا متوجه بشی که این آمار کاملا دروغ هستش
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
از آلبانی چه خبر؟!!!
Iran, Islamic Republic of
22:56 - 1398/05/14
آمارهایی که میدیدم دقیقا برعکسه
Iran, Islamic Republic of
23:02 - 1398/05/14
فکر کنم امار رو جابجا داده
Iran, Islamic Republic of
23:13 - 1398/05/14
عجب جامعه اماری جالبی 42 درصد بیسواد.
United Arab Emirates
23:13 - 1398/05/14
سطح شهرها این آمار نمیخونه
Iran, Islamic Republic of
23:13 - 1398/05/14
مردم ایران خیلی عقیده قوی داشتن ولی شمامسئولین یه کارای مضخرفی کردین که مردم ازهرچیزوهمه چیزی زده شدن.خداازتون نگذره.
Iran, Islamic Republic of
23:15 - 1398/05/14
یعنی خجالت نمی کشین اینقدر دروغ میگین یه روده راست ندارین این آمار را از کجا آوردین
Iran, Islamic Republic of
23:17 - 1398/05/14
اگه راست میگی از طریق همین شبکه خبری آمار بگیرید بعد ببنید این آمار رو از کجا در آوردند
Iran, Islamic Republic of
23:17 - 1398/05/14
شنیدن کی بود مانند دیدن شما که راست میگید باشه خخخخ
Iran, Islamic Republic of
23:18 - 1398/05/14
الِکییییییی میگههههههههههه!!!!
Iran, Islamic Republic of
23:43 - 1398/05/14
اگر،اگر،تازه اگر درست باشه این آمار میگم.
شاید به حجاب اعتقاد دارند ولی مشکل اجباری بودن حجابه نه خود حجاب.بچاپ
United States
23:51 - 1398/05/14
حتما ماست هم سیاهه شبم روزه ....
دروغ که حناق نیست
Iran, Islamic Republic of
23:51 - 1398/05/14
8 درصد؟؟ پس واسه 12 درصد دارید خودتون رو میکشید؟؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
23:53 - 1398/05/14
آمار سازمان تبلیغات اسلامی گرفته معلومه نتیجه چی میشه.. با این آمار ما باید خانم های چادری خیلی بیشتر از مانتو یی ببینیم.. ولی این طور به نظر نمیاد
Iran, Islamic Republic of
23:58 - 1398/05/14
به والله الان قاچاق و اختلاس مهمتره ها, برای حفظ دین باید اقتصاد تامین شود
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
تو غرب و آمریکا که از نظر غربزده ها اقتصاد تامینه، پس چرا اونجا آمار تجاوز و بی بند و باری و حرام زادگی و به تبع اش آمار خودکشی و افسردگی و جنایت بسیار بالاست؟!!
Iran, Islamic Republic of
00:00 - 1398/05/15
چادر روسری همش گرون کردی انتظارداری مردم باحجاب بشن چطوری باید چادر بخرن هزینه یک ماروبدن نمیتونن بخرن ارزون کنید مردم باحجاب میشن
Iran, Islamic Republic of
00:03 - 1398/05/15
از کی پرسیدن اینا؟ کسی از ما و دور و بریامون چیزی نپرسیده. تا کی دروغ به خورد مردم میخداید بدید؟
Iran, Islamic Republic of
00:04 - 1398/05/15
والله کسی تا بحال تو شهر ما از کسی چیزی نپرسیده!
Iran, Islamic Republic of
00:04 - 1398/05/15
این آمار را احتمالا از تو بسیجی ها در میارن
Iran, Islamic Republic of
00:14 - 1398/05/15
اگه آمار و احتمالات پاس کرده باشید میفهمید همه اش عوام فریبیه.
Iran, Islamic Republic of
00:32 - 1398/05/15
دروغ به این گندگی ندیدم
Iran, Islamic Republic of
00:37 - 1398/05/15
از همین کامنت ها مشخصه که آمار دروغ محض هست
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
از آلبانی چه خبر؟!!!!
Iran, Islamic Republic of
01:05 - 1398/05/15
اینقدر که دخترهای امروزی به نماز اعتقاد دارن یک صدوم به حجاب اعتقاد ندارن خیلی ها رو می شناسم نماز خون سر وقت ولی اعتقادشون به حجاب خیلی کمه
Iran, Islamic Republic of
01:06 - 1398/05/15
حتماً رفتید از میوه فروش سر کوچه احمدی نژاد آمار گرفتید
Iran, Islamic Republic of
01:11 - 1398/05/15
مثل بقیه آمارها که به مردم میدید
مدیونید اگه فکر کنید باور نمیکنیم
Iran, Islamic Republic of
01:20 - 1398/05/15
ازهمین کامنتها میشه فهمید چقدر امارتون دقیقه ..مرده شورتون ببرن با این امار مزخرفتون
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
خجالت بکش هرکسی میتونه چندین نظر بده
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
تو خجالت بکش که با این همه نظر بازم از رو نمیری
Iran, Islamic Republic of
01:41 - 1398/05/15
خیلی راحت رفراندوم برگزار کنید تا بفهمید چی به چیه همینجوری آمار الکی رو از جیبتون در نیارین ، ما هم مخالف بی بند و باری و پوشش نامناسب در جامعه هستیم ولی ...
Iran, Islamic Republic of
01:48 - 1398/05/15
حتما... ماهم گوشامون درازه...
Iran, Islamic Republic of
01:53 - 1398/05/15
مشکل اینه که چادر سیاه نداریم. بایداز کشور های غیر مسلمان وارد کنیم به این میگن ننگ.
Iran, Islamic Republic of
01:57 - 1398/05/15
من یک زن ایرانی هستم و تا حالا هیچ نظری از من در مورد حجاب پرسیده نشده،خواهران بسیجی تنها زنان ایرانی نیستند،نظراتشان را به همه تعمیم ندهید
United States
02:18 - 1398/05/15
اینا یه چیز یاد گرفته اند دروغ هر چه بزرگ تر باشه باورش بیشتر ه
Iran, Islamic Republic of
02:47 - 1398/05/15
چطوری حساب کردین؟یکم خنده داره عددش
Iran, Islamic Republic of
06:20 - 1398/05/15
آره کاملا مشخصه چقدر با حجاب اعتقاد دارن
Iran, Islamic Republic of
06:53 - 1398/05/15
آمار واقعی اون چیزیه که ما تو خیابون میبینیم
Iran, Islamic Republic of
08:40 - 1398/05/15
همین الانم اگه حجاب آزاد بشه مطمئن باشید بیش از 90درصد مردم حاضر نیستن بدون روسری و پوشش نامتعارف بیرون برن اینا فقط با پرداختن به این موضوع و سخت گیری مردم رو جری میکنند وگرنه کدوم با غیرتی حاضر میشه خانوادش و تو دید همگان بزاره
Iran, Islamic Republic of
08:56 - 1398/05/15
فکر کتنم اشتباه تایپی شده 9.88 صحیح هست نه 88.9
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
دمت گرم واقعيت همينه
Iran, Islamic Republic of
09:00 - 1398/05/15
من با آمار اعلام شده کاری ندارم، ولی توی تلویزیون با خانومهائی مصاحبه می کرد که میگفتند به حجاب اعتقاد دارند ولی عملا رعایت نمی کردند و فکر می کردند همون شال یا روسری که الکی روی سر می اندازند، حجاب است در حالیکه باید حد و اندازه حجاب برایشان روشن و شفاف شود تا معنی حجاب را بفهمند.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
نخایم بفهمیم باید چکار کنیم
Iran, Islamic Republic of
09:03 - 1398/05/15
از چندتا آدم بی سواد (40% بی سواد طبق متن) سئوال پرسیدن ، آمار دادن.!!!!!!!!!!
کل مردم دنیا هر طور که راحت هستن لباس می پوشن و هیچ اتفاقی هم نمی افته و روز به روز هم در حال پیشرفت هستند ، اونوقت در ایران ما هنوز اندر خم یه کوچه ایم!!!
Iran, Islamic Republic of
09:04 - 1398/05/15
اعتقاد ظاهریست بخاطر اینکه اجباره.
Iran, Islamic Republic of
09:28 - 1398/05/15
مشکل فقط از حجاب خانمها نیست ، مشکل از انسانیت برخی مرهای ایرانی هست که از روی مانتو ومقنعه و چادر هم با نگاهشون می خوان آدم رو بخورن، از مریض احوالی برخی مردان هست که به زن فقط با نگاه جنسیتی نگاه می کنن.
Iran, Islamic Republic of
09:28 - 1398/05/15
میشه بگن جامعه آماری شون کجا و چه گروهی بوده؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
09:30 - 1398/05/15
آخرین خط مطلب آدرس سایت این پژوهش رو داده سایت پژوهش تبلیغات اسلامی...
بازدید از این مطلب زده 20 نفر!!!! بعد شما این تحقیق من درآوردی رو حساب هم میکنی؟؟؟ !!!!
Iran, Islamic Republic of
09:32 - 1398/05/15
اعتقاد با عمل فرق می کنند ....
Iran, Islamic Republic of
10:01 - 1398/05/15
شما تاحالا کدوم آمار و ارقامتون راست بوده آخه؟ این دومیش باشه خخخخخخخخخ
...
Iran, Islamic Republic of
11:38 - 1398/05/15
شما که دروغ نمی گی ولی گور بابای آدم دروغ گو
Iran, Islamic Republic of
12:03 - 1398/05/15
در اعتقاد به حجاب و پوشیدگی در این مملکت شکی نیست اصلا عرف ما هم به پوشیدگی تمایل دارد. اما این آمار درست نیست . جامعه آماری به درستی انتخاب نشده لذا اطلاعات اشتباهی بدست آمده که اگر این آمار واقعی بود نیازی به بگیرو ببند خیابانی نداشتیم
Iran, Islamic Republic of
13:02 - 1398/05/15
اين و ديگه از كجاتون دراورديد !!!!! بررسي
در قالب پیمایش ملی فرهنگ
Iran, Islamic Republic of
13:02 - 1398/05/15
گفته به حجاب اعتقاد دارن نگفته که باحجابن
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
مگر اعتقاد دروغين هم وجود داره اينم از اون حرفاست
Iran, Islamic Republic of
13:07 - 1398/05/15
خدايي شما مردم و چي فرض كرديد
خودتون و چي فرض ميكنيد
Iran, Islamic Republic of
13:11 - 1398/05/15
يه زماني مردم بي سواد بودن و راه هاي ارتباطي فقط صدا و سيماي شما بود
ولي به يمن دانشگاه ازاد و اينترنت و تكنولوزي ارتباطي امروزه ديگه هر دروغي رو نميشه بعنوان خبر و تحقيقات به خورد مردم داد ....!!!!
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
به یمن فضای مجازی اسراییلی، مردمی که در زمان قاجار به میل خود پوشیه و چادر داشتن، الان تردید دارن در حجاب
Iran, Islamic Republic of
13:13 - 1398/05/15
يه نظر سنجي در مورد بهترين برنامه و بهترين مجري در صدا و سيما شد هزارتا تقلب توش كرديد .....حالا به نظرتون ميشه به اين مدل نظر سنجي هاي شما اعتماد كرد ؟
Iran, Islamic Republic of
13:14 - 1398/05/15
شما الان بياييد بگيد روزه من باور نميكنم
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
نکن !!!
Iran, Islamic Republic of
13:37 - 1398/05/15
ولی تو کوچه وخیابان برعکسه زوری هیچ کاری پایدار نخواهد بود
Iran, Islamic Republic of
14:32 - 1398/05/15
چرا از طرف مردم حرف میزنین اینم مثل همه آمارای دیگه تون دروغه ..... عادت کردین به جای مردم حرف بزنین و تصمیم بگیرین
Iran, Islamic Republic of
14:55 - 1398/05/15
لابد اون ۱۱.۱ هم جز. اقلیت های مذهبی اند
Iran, Islamic Republic of
21:58 - 1398/05/15
مرسی که تو این روزای سخت موجبات خندمونا فراهم میکنید
Iran, Islamic Republic of
07:01 - 1398/05/16
چه آمار چرتو و دروغی بخدا همش من درآوردیه
Iran, Islamic Republic of
08:31 - 1398/05/16
خجالت بكشيد با اين همه دروغ و تزوير
Iran, Islamic Republic of
09:28 - 1398/05/16
واقعيت جامعه و خواست نسل جوان و جديد چيز ديگري است كه در همه جاي شاهد ان هستيم پس بساط دروغ پراكني رو جمعش كنيد
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
نسل جوان تحت تاثیر فرهنگ غلط غربی به هوسرانی و خودنمایی و گناه میل پیدا کرده، در حالی که باطن و وجدان هیج انسانی تمایل به بیحجابی و گناه ندارد
Iran, Islamic Republic of
10:35 - 1398/05/16
خخخخخخخخخخخخخ

این آمار مثل آمار تورم و بیکاری میمونه
Iran, Islamic Republic of
13:39 - 1398/05/16
نظرات مثبت منفي اينجا درصد واقعي رو نشون ميده
United Arab Emirates
20:40 - 1398/05/16
فقط آهن ۱۸تو این گرماذوب میشه، دیگه زن باچادر ونقنعه و..ووووو
Iran, Islamic Republic of
01:31 - 1398/05/17
برترینها برات متاسفم برای عکس مغرضانه و مسخره ای که برا این مطلب انتخاب کردی
Iran, Islamic Republic of
11:41 - 1398/05/18
دوستانی که با این آمار موافق نیستند توجه داشته باشند که این آمار فقط مربوط به تهران نیست.
وضعیت شهرستان ها خیلی بهتر از تهرانه.
خیلی از شهرستانی ها هنوز رگ غیرت شون رو دارن
پاسخ ها
محشر
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
حجاب همون حریم خصوصی مرد و زن هست. وقتی یکی داره گوشتون را نگاه میکنه میگید گوشی شخصیه یا خصوصیه.
ولی بعضیها رو عکس تو گوشی حساسند اما رو زنده نامسشون تو کوچه و خیابان حساس نیستند و زیباییها را به اشتراک میگذارند.
ممنون مردهای باغیرت!!!!!!!!!!! که اینقدر آزادی برای سایر مردها تو دیدن ناموستون قایل هستید.
Iran, Islamic Republic of
04:32 - 1398/05/19
اخبارداغ شماچرااین دروغ هاانتشارمیدی...

درووووووغ بزرگ.دروغ.دروغ.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج