پرداخت یارانه باعث شد مردم بیکار بمانند
۹۳۹۷۱۱
۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۱
۵۵۹۷ 
به عقیده برخی کارشناسان
یکی از پدیده‌های بازارکار ایران در سال‌های اخیر افزایش جمعیت «دارای درآمد بدون کار» است. به اعتقاد برخی کارشناسان یکی از عواملی که به گسترش جمعیت دارای درآمد بدون کار دامن زده است، پرداخت یارانه نقدی به مردم بوده است.

خبرآنلاین: یکی از پدیده‌های بازارکار ایران در سال‌های اخیر افزایش جمعیت «دارای درآمد بدون کار» است - طبق گزارش‌های مرکز آمار جمعیت با درآمدهای بدون کار به 5 میلیون و 112 هزار نفر رسیده است - گزارش دوم: 50 درصد تهرانی‌ها جزو 3 دهک درآمدی بالا.

به عقیه برخی کارشناسان یکی از عواملی که به گسترش جمعیت دارای درآمد بدون کار دامن زده است، پرداخت یارانه نقدی بوده است. بخصوص در سال‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، خانوارهایی که تعداد اعضای آنها زیاد بود (بویژه در روستاها) که درآمد کمی داشتند با دریافت یارانه دیگر نیازی به اشتغال نداشتند.

بازارکار ایران در سال‌های اخیر با تحولات زیادی همراه شده است. در یک دهه اخیر به روشنی تأثیر وضعیت اقتصادی در بازارکار کشور دیده می‌شود. یکی از پدیده‌های این دوره افزایش جمعیت «دارای درآمد بدون کار» است که از سال 1384 تا 1396 مدام رو به رشد بوده است.

این جمعیت که در قالب جمعیت غیرفعال دسته‌بندی می‌شود، افرادی هستند که بدون اینکه کاری انجام دهند و داشته باشند، درآمد دارند و گاه درآمدی که آنها به دست می‌آورند از درآمد شاغلان نیز بالاتر است.

درمجموع جمعیت غیرفعال؛ یعنی کسانی که نه شاغلند و نه بیکار، به چهار دسته تقسیم می‌شوند که محصلان و زنان خانه دار بزرگ‌ترین سهم را دارند. همچنین دارای درآمدهای بدون کار و سایر و اظهارنشده نیز بخش‌های دیگرجمعیت غیرفعال کشورهستند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت غیرفعال کشور(نه شاغل و نه بیکار) به بیش از 39.3 میلیون نفر می‌رسد که 27.5 میلیون نفر آن را زنان و 11.7 میلیون را مردان تشکیل می‌دهند. همچنین از کل جمعیت غیرفعال کشور زنان خانه دار با بیش از 20.4 میلیون نفر بالاترین سهم را دارند و پس از آن محصلان با 11.4 میلیون نفر رتبه دوم را به خود اختصاص داده‌اند. بیشتر جمعیت غیرفعال کشور را زنان خانه دار تشکیل می‌دهند. بخشی از این جمعیت در گذشته در جست‌وجوی کار بوده‌اند، ولی پس از تشکیل خانواده و شروع خانه‌داری حتی در صورت توسعه بازار کار نمی‌توان انتظار داشت به بازار کار بپیوندند.

جمعیت محصلین کشور از سال 1390 به بعد روند نزولی پیدا کرده است ولی با توجه به اینکه هنوز تعداد ورودی دانشگاه‌ها از تعداد خروجی آنها بیشتر است این کاهش را باید ناشی از کاهش جمعیت در گروه‌های سنی 15 تا 29 سال نسبت به قبل دانست.

اما بیش از 5.1 میلیون نفر را نیز افراد دارای درآمد بدون کار تشکیل می‌دهند که جمعیت آنها به دلایلی مانند رشد فعالیت‌های دلالی و واسطه گری، فعالیت‌های اجاره‌داری و ارتزاق از نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر رو به افزایش است.

رشد 3.2 میلیون نفری بادرآمدهای بدون کار

طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران درحالی که جمعیت با درآمدهای بدون کار در سال 1384 یک میلیون و 968 هزار نفر بوده این تعداد در سال 1396 به 5 میلیون و 112 هزار نفر رسیده است به عبارت دیگر تعداد آنها دراین مدت بیش از 159 درصد معادل 3.2 میلیون نفر بیشتر شده است.

برهمین اساس در سال 1385 با درآمدهای بدون کار با رشد 376 هزار نفری به 2 میلیون و 344 هزار نفر رسیده است. در سال 1386 نیز این رقم به 2 میلیون و 736 هزار و در سال 1387 با عبور از مرز 3 میلیون نفر به 3 میلیون و 318 هزار نفر افزایش یافته است. با ادامه روند صعودی این افراد، در سال 1388 این جمعیت در کشور به 3 میلیون و 468 هزار نفر و در سال 1389 به 3 میلیون و 773 هزار نفر می‌رسد.

در سال 1390 نیز که یک سال از آغاز پرداخت یارانه نقدی می‌گذرد بادرآمدهای بدون کار با جهش 339 هزار نفری به 4 میلیون و 112 هزار نفر می‌رسد. با تقویت این پدیده در سال 1391 و 1392 نیز به 4 میلیون و 363 هزار نفر و 4 میلیون و 501 هزار نفر می‌رسد. همچنین در سال‌های 1393 تا 1396 به ترتیب این جمعیت به 4 میلیون و 748، 4 میلیون و 769، 4 میلیون و 816 و 5 میلیون و 112 هزار نفر رسیده است.

دلایل افزایش جمعیت با درآمدهای بدون کار

درمجموع طبق آمارهای مرکز آمار ایران، جمعیت غیرفعال کشور تا سال 1390 با شیب نسبتاً تندی روند افزایشی داشته است. از سال 1390 به بعد نیز حول 40 میلیون نفر در نوسان بوده است. از سال 1393 به بعد جمعیت مردان غیرفعال روند کاهشی پیدا کرده است در حالی که جمعیت زنان غیرفعال تا سال 1393 همچنان در حال افزایش بوده است، در دو سال 1394 و 1395 این روند کاهشی شده، اما مجدداً در سال 1396 اندکی افزایش یافته است.
جمعیت غیرفعال به‌دلیل اشتغال به تحصیل و آموزش رو به کاهش است ولی در مقابل در جست‌وجوی کار نبودن به‌دلیل مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی و بی‌نیازی از انجام کار روند صعودی دارد.

در یک دهه اخیر همچنان اشتغال به تحصیل برای مردان دلیل اصلی عدم جست‌وجوی کار است. روند صعودی عدم جست‌وجوی کار به‌دلیل بی‌نیازی از انجام کار برای مردان یکی از پدیده‌های اصلی بازار کار ایران است. بالا بودن نرخ سود بانکی، افزایش اجاره‌داری خصوصاً در بخش تجاری و افزایش درآمدهای ناشی از دلالی و موارد مشابه را می‌توان از جمله دلایل رشد این پدیده دانست.

درواقع شرایط خاص اقتصادی سال‌های گذشته و تلاطماتی که در بازارهای مختلف نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا رخ داد، فعالیت‌های دلالی را گسترش داده است و برهمین اساس برخی از افراد بدون اینکه شغلی داشته باشند از طریق بازدهی دارایی خود یا جابه‌جایی آنها کسب درآمد می‌کنند.

یادداشت / بادرآمدهای بیکار چه کسانی هستند / سیدعلی هاشمی کارشناس بازارکار

درمجموع جمعیت کشور به دو بخش اصلی «فعال» و «غیرفعال» تقسیم می‌شود که شاغلان و بیکاران، جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند. اما جمعیت غیرفعال کسانی هستند که نه شاغل هستند و به دلایل مختلفی درجست‌وجوی شغل هم نیستند.

دربخش جمعیت غیرفعال که به‌طور عمده شامل خانه داران و محصلان می‌شود، شاهد پدیده‌ای با عنوان «افراد دارای درآمد بدون کار» هستیم که در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. درباره اینکه به چه دلایلی تعداد این افراد در کشور افزایش یافته است یکی از مهم‌ترین علل به تغییر ترکیب جمعیت و بالا رفتن سهم افراد مسن (50 سال به بالا) به کل جمعیت است. این بخش از جمعیت درواقع به‌دلیل بازنشستگی از جمعیت فعال کشور خارج می‌شوند و به‌دلیل دریافت حقوق بازنشستگی دارای درآمد هم هستند. در سال‌های گذشته اجرای طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد نیز این مسأله را تقویت کرده است.

روند افزایش جمعیت در گروه سنی 65 ساله و بیشتر از سال 1390 شیب تندتری پیدا کرده درحالی که گروه سنی 15 تا 19 ساله در سال‌های اخیر با شیب نسبتاً تند روند کاهشی داشته است. بنابراین طی 10 سال اخیر ساختار سنی جمعیت ایران تغییرات قابل توجهی داشته که بازار کار را بشدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر در کشور تعدادی از افراد بدون اینکه کاری داشته باشند، از طریق دارایی‌های خود درآمد کسب می‌کنند. بدین ترتیب عده‌ای با سپرده‌گذاری در بانک‌ها هر ماهه سود بانکی دریافت می‌کنند(البته در گزارش مرکز آمار، روی موضوع بالا بودن نرخ سود بانکی و درآمدهای ناشی از دلالی تأکید شده است) و از این محل زندگی خود را می‌گذرانند.

علاوه براین عده‌ای نیز با فعالیت‌های اجاره‌داری واحدهای مسکونی و تجاری بدون شغل درآمد دارند. درمجموع به‌دلیل نرخ تورم بالا درکشور دارایی افراد بازدهی بالایی داشته است و خود به منبعی برای درآمد تبدیل شده است.

دارایی‌های مانند ارز، طلا، واحدهای مسکونی و تجاری و...

 

انتشار یافته: 98
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
08:37 - 1398/09/25
45500 تومان خیلی پوله آخه یه زندگی را میچرخونه برای همین سر کار نمی ریم ما
پاسخ ها
روشن
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
این بابادرست میگه یارانه رودادندمردم بیکارمبگردندوالان هم که کمک معیشتی رومیدهنددیگه نه تنهاکارنمیکنندبلکه درمملکت کسی نمیمونه چون اونقدرپولدارمیشوندکه به مسافرت وگردش میروندودیگه داخل مملکت ادم نمیمونه مسعول ازابن مهربونتر. مسعول ازاینادست ودلبازتر
bsaa
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
جای دیگه این حرفها را نزنید میگن روانی هستین آخه با ۴۵تومان میشه یک روز دوام آورد
Iran, Islamic Republic of
08:48 - 1398/09/25
شماها نمیدونم نفهمید یا خودتونو زدید به نفهمی
مگه با تورم هشتاد درصدی ۴۵۵۰۰هم درآمد حساب میشه؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
نه جناب تا وقتی مردم سکوت کردند اینا میگن مردم نفهمن و واقعیت هم هست هیچ آدم عاقلی با این منابع و ثورتش مثل گداها زندگی نمیکنه و سکوت کنه
Iran, Islamic Republic of
08:48 - 1398/09/25
شماها نمیدونم نفهمید یا خودتونو زدید به نفهمی
مگه با تورم هشتاد درصدی ۴۵۵۰۰هم درآمد حساب میشه؟؟؟؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
08:51 - 1398/09/25
خودتان را به خرییت نزنید . با 45 تومان در ماه پول نان خالی هم نمیشود تا چه برسد به خرجهای زندگی . کجا میشود قید کار را زد ؟
Iran, Islamic Republic of
08:52 - 1398/09/25
آخه 45 هزار تومن شد درآمد که طرف با این درآمد دیگه کار نکنه، اسم خودشم گذاشته کارشناس
پاسخ ها
روشن
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
چرانمیشه زندگی روچرخوندخیلی هم خوب میشه به شرط اینکه مثل این باباازیه جایی نان واب ومخارجت تامین بشه ودراون صورت یارانه روپس اندازمیکنی چون همه چی رومفت و از بیت المال میخوری
Iran, Islamic Republic of
08:52 - 1398/09/25
رو چه حسابی این حرفو میزنید آخه کدوم آدم با یارانه45تومانی زندگی میکنه بعدشم این حق قشر مستضعف هستش، همه جای دنیا این کارو میکنند خیلی بیشتر از این حرفا میدن از شماست بعضی از مردم از گرسنگی بمیرند از خدا بترسید این حرفا رو نزنید
Iran, Islamic Republic of
08:52 - 1398/09/25
چى از جون مردم بدبخت ميخواين اول بنزين چند روزه بحث گازوييله حالا هم يارانه خدارو شكر كه همه روهم تكذيب ميكنين بعد يهو تاييد ميشه بسه ديگه حال مردم ازتون بهم ميخوره
Iran, Islamic Republic of
08:52 - 1398/09/25
چى از جون مردم بدبخت ميخواين اول بنزين چند روزه بحث گازوييله حالا هم يارانه خدارو شكر كه همه روهم تكذيب ميكنين بعد يهو تاييد ميشه بسه ديگه حال مردم ازتون بهم ميخوره
Iran, Islamic Republic of
08:53 - 1398/09/25
بیشعور با۴۵ تومان یارانه کدوم مرد باشرف بیکار می مونه یعنی یه ماه یه مرغ دو کیلو یی اورا میبیند به والله این حرفها فقط به نفع خودتونه شماها مگر چکار میکنید که مملکت را به این وضع انداختید اون زهرمار را هم به خودتون بردارید از دست ما مردم راحت میشید؟
Iran, Islamic Republic of
08:53 - 1398/09/25
عمو زنجیر باف ..بذارین شش ماه بگذره ..بعدش شروع کنین به گریه و عزاداری. یارانه..الان پنجاه روز می رسه تا عزای دوم .
Iran, Islamic Republic of
08:55 - 1398/09/25
یارانه پیشکش خودتون بااین بنزین بالابردن مردم به خاک سیاه کشیدی دلمون خوش که نفت گاز داریم کاش کی هیچی نداشتیم
Tajikistan
08:55 - 1398/09/25
سلام روزی 200هزارتومان حقوق میگیرم زندگیم به سختی میچرخه چطور میشه یارانه نقدی باعث بیکاری بشود؟
Iran, Islamic Republic of
08:56 - 1398/09/25
چرا ‌شعر میگی مردیکه این پولی شما میدین پول یه زیر شلوار نمیشه روزگارمون رو سیاه کردین منتم میذارین
Iran, Islamic Republic of
08:57 - 1398/09/25
یارانه،مبلغی نیست که باعث بیکاری مردم شود!
Iran, Islamic Republic of
08:57 - 1398/09/25
چرا گرون کردی که حق یارانه به گردنت بیافته
Korea, Republic of
09:01 - 1398/09/25
دوست محترم نویسنده یارانه کمک جبرانی حداقلی برای حامل های انرژی است این حقوق نیست وربطی به بیکار وشاغل وافرداد بدون کار با درامد وغیرو نداره با کلمات بازی نکن یارانه یا رانه است فقط یه پول اندک برای جبران افزایش قیمت سوخت وحامل های انرژی تازه اونهم با هزار منت امثال شما کامل پرداخت نمیشه.....
Iran, Islamic Republic of
09:04 - 1398/09/25
خودتان میلیاردها تومان ... بعد این یارانه چه ارزشی دارد که همیشه می گویید
Iran, Islamic Republic of
09:08 - 1398/09/25
اره با این یارانه ای که میدید دیگه اصلا احتیاج به کار کردن نیست
Iran, Islamic Republic of
09:09 - 1398/09/25
عجب کارشناسان بی سوادی تو این مملکت داریم واقعا شرم اوره این حرفارا میزنند
Iran, Islamic Republic of
09:13 - 1398/09/25
اخه ادم‌بی سواد که این متن را نوشته و نشر داده با ۴۵ تومن میشه زنده ماند چه برسه به زندگی
Iran, Islamic Republic of
09:14 - 1398/09/25
باچندرغازامورات کی میگذره تو این دوره و زمانه که بیکارشدن
Iran, Islamic Republic of
09:14 - 1398/09/25
تو خوبی....
با این گرونی مگه یارانه به جایی میرسه که مردم فقط بخورند و بخوابند.....
می خواین یارانه رو قطع کنید بگید خب....
مسخره شو در آوردید
Iran, Islamic Republic of
09:18 - 1398/09/25
این آمار ها درستن اما اونایی که سود سپرده میخورن اونایی که از یه بانک 4درصد وام میگیرن میبرن تو بانک دیگه 19درصد سود میگیرن اونا ضرر اصلی به اقتصاد مردم میزنند
روستانشین ها اگر یارانشون بیشتر بشه بهتر میتونن کار کنند من یک خانواده میشناسم با 100تا مرغ بومی تخمگذار زندگیش رو میگذرونه اما متاسفانه ایرادات دهیاریها برای مجوز به خانه های بزرگ به بهانه خارح از حریم بودن و .... دهات را مصرف کننده تبدیل کرده
انسان ذاتا زیاده طلب هست اگر بتواند دنبال توسعه زندگی هست . با این بهانه ها حق مردم را حبس نکنید تا دزدان محترم اختلاسش کنند پول مردم را تقسیم کنید بدید مردم کارشناسیهای صد من یه غاز هم نکنید بعدش هم اگر روستاها دنبال کار بروند که میاند تو شهرها و جمعیت حاشیه نشین و علاف رو تشکیل میدن
خداوکیل پول مردم بدبخت را بدید به خودشون
الان کسیکه دختر داره هول و هراس جهیزیه خواب رو ازش گرفته دهات و شهر هم ندارد .
پولی برای دزدان محترم نگذارید وامهای کلان ندهید تقسیم کنید مال خودشونه بشما هیچ ربطی ندارد چکارش کنند !
Iran, Islamic Republic of
09:25 - 1398/09/25
همه بیکار کار گیر میاری بیمه نمیکنن از مزدت میزنن تعطیلی نداره حقوق روز تعطیل مساوی روزهای دیگه این که نشد مدیریت
Iran, Islamic Republic of
09:26 - 1398/09/25
نویسنده این متن یا آدم بیسوادی بوده که نمیفهمه با چهل و پنج هزار تومن یه روز رو نمیشه سر کرد چه برسه به اینکه بخواد ماه رو با اون سر کنی یا اینکه نمیفهمه که تا وقتی آقازاده های بیسواد سر کار هستند از نظر حسن کلید و نمایندگان بی خاصیت مجلس جوانان بااستعداد جامعه باید خانه نشین باشن
Iran, Islamic Republic of
09:31 - 1398/09/25
وا بسم الله...اینو کی گفت چرا الکی میگین؟؟؟؟؟؟ تحقیق میکنین حرف میزنین؟یا از خودتون مینویسین؟؟؟؟شاید تو فامیلتون اینطورین
Iran, Islamic Republic of
09:31 - 1398/09/25
اخه بیسواد بدبخت مردم بخاطر۴۵۰۰۰ هزار تومان شما کارنمیکنن فقط خفه؟؟؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
09:36 - 1398/09/25
بعنوان یک ایرانی برای نویسنده این مطلب متاسفم . ایای خود نگارنده صرفا با ماهی 45 هزارتومان میتواند زندگی کند؟
سیاسیت اصلی دولت از پرداخت یارانه چه بود؟
ایا پرداخت یارانه باعث بی کاری شده یا افزایش قیمت 300 برابری کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه ها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
09:37 - 1398/09/25
مفهوم مخالف سخنان مسولین دنبال پر کردن جیبشون هستند . دزدی و دستمزد مسولین ایران صد برابر مسولین پیشرفته جهان است .
Iran, Islamic Republic of
09:39 - 1398/09/25
تو رو خدا کم اینجور مطالب بگذارید آخه 45 هزار تومان چی است که بخواهید اینجور می گویید .
United Arab Emirates
09:49 - 1398/09/25
تا وقتی این طرز فکر سیاستمدارا و مسولین ما این باشه توقع ایرانی اباد را نبابد داشت.اخه با 45هزارو 500تومن چه طوری میشه زندگی کرد
Iran, Islamic Republic of
09:50 - 1398/09/25
... یعنی کار هست ولی چون تعداد افراد یک خانواده زیاده و یه یارانه میگیره تامین میشه سر کار نمیره .... با این تحلیل و منطقتون خودتون خر هستید یا فکر کردید مردم نمیفهمن؟
Iran, Islamic Republic of
09:50 - 1398/09/25
برای مردم داستان تعریف نکنید کاری وجود ندارد که مردم سر کار باشند همه چیز چند برابر شده است دو ریال هم که به روستائیان بیچاره که چند سر عائله دارند چشم تنگی می کنید کار از پایه خراب است گرانی خانه .ماشین .لوازم خانگی. اجناس و اقتصاد ویران
Iran, Islamic Republic of
09:51 - 1398/09/25
برای مردم داستان تعریف نکنید کاری وجود ندارد که مردم سر کار باشند همه چیز چند برابر شده است دو ریال هم که به روستائیان بیچاره که چند سر عائله دارند چشم تنگی می کنید کار از پایه خراب است گرانی خانه .ماشین .لوازم خانگی. اجناس و اقتصاد ویران
Iran, Islamic Republic of
09:53 - 1398/09/25
خیلی مردمو ابله حساب کردین.....
Iran, Islamic Republic of
09:53 - 1398/09/25
اخه باپول یارانه میشه زنده موندکه زندگی کنه کسی
Iran, Islamic Republic of
09:53 - 1398/09/25
اخه باپول یارانه میشه زنده موندکه زندگی کنه کسی
Iran, Islamic Republic of
09:57 - 1398/09/25
مبلغ یارانتون خیلی زیاده دیگه نیاز به کار نداریم
Iran, Islamic Republic of
10:02 - 1398/09/25
اخه به اندازه ی خوراک یه بچه می دن که باعث بیکاری بشه کارنیست وگرنه کی دلش می خواد نگاه کنه به دست دیگران ای بابا مردم رو چی فرض کردین
Iran, Islamic Republic of
10:02 - 1398/09/25
نقشه ها شروع شد بنزین رو گرون کردن چند روز دیه کارت رو برمیدارن و یارانه رو هیچ میکنن دیگه مردم به عزا بنشینند
Iran, Islamic Republic of
10:03 - 1398/09/25
با یارانه اندکی که به مردم میدهند پول برق را هم نمیشود پرداخت کرد چه رسد به پول آب وگازو خرید اجناس گران مستاجری و مشکلات فراوان
دیگر برای مردم قصه و دردسر درست نکنید فقط باید به فکر مردم بود
Iran, Islamic Republic of
10:05 - 1398/09/25
اخه بگو بیشرفا کار کجا بود اخه .همین یارانه پول گازو برق نمیتونه باشه اونوقت میگین باعث بیکاریه واقعا متاسفم واسه همچین مسعولایی
Iran, Islamic Republic of
10:05 - 1398/09/25
وای خدای من چرا بعضی ها انقدر کودن ونفهم هستند اکه فقط دو کلاس نهضت هم داشتی می فهمیدی که بیکاری این ها به خاطر برشکستگی شرکت ها وکارخانه ها هست نه به خاطر دو زار پول که برای دوتا نون ودوتا تخم مرغ در هفته هم کفاف نمیده خدا تو وامسال تو رو لعنت کنه این شما ها هستید که باعث فقر ونداری مردم شدید اخه با45000هزار تومن پول اب برق گاز رو میشه پرداخت کرد چه برسه به خوراک پوشاک بی عقل
Iran, Islamic Republic of
10:08 - 1398/09/25
نمی دونم چرا این مطلب رو که خوندم دلم به خاطر ابله بودن تو اصلا نسوخت چون چه کار بکونی چه نکنی پول مفت به حسابت میاد
Iran, Islamic Republic of
10:09 - 1398/09/25
از بیشعور هم بیشعور تر هستی
Iran, Islamic Republic of
10:10 - 1398/09/25
با برج 45میشه زندگی کرد؟؟؟نیم کیلو گوشت هم نمیشه
Iran, Islamic Republic of
10:13 - 1398/09/25
نه برادر باعث شده مردم از گشنگی نمیرن
Iran, Islamic Republic of
10:15 - 1398/09/25
بی خیال بابا
دست بردارید از سر مردم
به خدا مردم گناه دارن آهشون میگیره شما هارو
حالا با یارانه که حق مردم هست چکار دارید
Iran, Islamic Republic of
10:15 - 1398/09/25
چه یارانه ای دادین
باهاش خونه خریدم
ماشین خریدم
تالار ساختم
به همه دستی دادم
مسافرت خارج از کشور رفتم
بابا خدایش دستتان درد نکنه / خدا به شما برکت و عمر طولانی بده
Iran, Islamic Republic of
10:20 - 1398/09/25
''''پرداخت یارانه ' ۴۵۵۰۰ تومانی در نظر این آقایان '' به ۴۵۵۰۰۰ تومان میرسد'' و به خاطر پرداخت این همه '' یارانه'' مردم خانه نشین شده و سرکار نمی روند!!!!
Iran, Islamic Republic of
10:23 - 1398/09/25
پول یارانه مصرف یک روزه ،لعنت به اون مغزهای زنگزده تان
Iran, Islamic Republic of
10:30 - 1398/09/25
خاک توسرت بااین یارانه واون تحقیقاتت
Iran, Islamic Republic of
10:39 - 1398/09/25
حرف علکی نزن کدام یارانه مردم را گرفتارکردید
Iran, Islamic Republic of
10:40 - 1398/09/25
ایکاش یارانه ومعیشتی مسخره دولت قطع میشد وهمین دولت پول آنرا صرف اشتغال ساخت کارخانه ها وبازسازی کارخانه های درحال سقوط وکشاورزی وتوسعه منابع حیاتی و مادر میکرد اونوقت ما باصطلاح دشمنان چقدر روحانی برایمان عزیزمیشد وخدمات زیربنایی میماند و نسل ها راضی وخشنود
Iran, Islamic Republic of
10:40 - 1398/09/25
ایکاش یارانه ومعیشتی مسخره دولت قطع میشد وهمین دولت پول آنرا صرف اشتغال ساخت کارخانه ها وبازسازی کارخانه های درحال سقوط وکشاورزی وتوسعه منابع حیاتی و مادر میکرد اونوقت ما باصطلاح دشمنان چقدر روحانی برایمان عزیزمیشد وخدمات زیربنایی میماند و نسل ها راضی وخشنود
Iran, Islamic Republic of
10:40 - 1398/09/25
به سلامتی می خواین بر خلاف بنزین مردم رو برا قطع یارانه اماده کنید؟
Iran, Islamic Republic of
10:41 - 1398/09/25
اخه یارانه پول یک کیلوگوشت نمشه
Iran, Islamic Republic of
10:41 - 1398/09/25
آخه مردم رو چی فرض کردی تویی که نشستی این اراجیف رو نوشتی؟یعنی هر کی ۴۵۵۰۰تومن که میگیره دیگه کل مشکلات اقتصادیش رفع شده و دیگه به کار کردن نیاز نداره؟تورو خدا یه ذره خجالت بکشید دیگه
Iran, Islamic Republic of
10:43 - 1398/09/25
حتما خودتون با یارانه زنده هستید
Iran, Islamic Republic of
10:45 - 1398/09/25
مکعغ 45هزار تومان چی میشه بخری ی مرغ بیشتر نمیشه خرید ی جوری میگید یارانه
Iran, Islamic Republic of
10:53 - 1398/09/25
آره جان بابات برای 4500تومان خرج یکماه مردم بخاطر این مبلغ مردم بیکار میمونن بقیه ماه هوا استفاده میکنن
Iran, Islamic Republic of
10:55 - 1398/09/25
ببخشید به ما بگیدبایارانه چجوری ماهمان راسرکنیم
Iran, Islamic Republic of
11:15 - 1398/09/25
چه مسخره و مضحک... بیکاری به خاطر 4 دلار
United States
11:19 - 1398/09/25
یکی به این بگه. آخه روانی یارانه ها فقط هزینه قبض هامون هم نمیشه. از کدوم سیاره اومدی
Iran, Islamic Republic of
11:25 - 1398/09/25
چرت پرت خالص نشر اکاذیب دروغ توهین به شعور ملت هر فرض کردن خواننده جرم به معنای واقعی کلمه نویسنده مطلب مجرم می باشد دروغگو و ریاکار خاین به ملت .....
United Arab Emirates
11:28 - 1398/09/25
یعنی با این مبلغ ناچیز زندگی می کنند؟ پس مگه پرداخت قبض آب و برق و گاز و... ندارند...
Iran, Islamic Republic of
11:36 - 1398/09/25
راست میگه اینقدر یارانه مبلقش بالاست هر ماه مردم با این پول خونه ماشین میخرن یکی نیست بگه ۴۵ تومن چی که یارو نره سر کار توکه تمام ایران داری میدوزدی بازم چشمت به جیب مردم
Iran, Islamic Republic of
11:50 - 1398/09/25
توهم با این افکار چی هست چهل تومن که بیکاری بیارد نکنه قصد داری بردارید بهانه ش بیکاریه
Iran, Islamic Republic of
11:50 - 1398/09/25
توهم با این افکار چی هست چهل تومن که بیکاری بیارد نکنه قصد داری بردارید بهانه ش بیکاریه
Iran, Islamic Republic of
12:02 - 1398/09/25
کی این چرندیات رو گفته؟؟
آخه مردناحسابی کجای دنیا ماهی چل و پنج تومن درآمد حساب میشه؟؟
خدآاااااااااااااااااااااااا
Iran, Islamic Republic of
12:05 - 1398/09/25
کدام درآمد؟ کدام پول؟ مردم گشنه وبی پول شدن شمافرمایش میدن که درآمدبیکارها بیشترازشاغلینه؟
United Arab Emirates
12:06 - 1398/09/25
کاری تو این کشور هست که کسی کار کنه همه کار ها را نابود کردید خاک تو سرتون با این ۴۵ هزارتومان
Iran, Islamic Republic of
12:13 - 1398/09/25
همچین میگه یارانه نمیزاره مردم برن سرکارانگارچه قدریارانه میدن ...
United Kingdom
12:17 - 1398/09/25
ایجاد اشتغال نمیکنی که هیچ و کارهای عمرانی و صنعتی رو همه تعطیل کردید همه بیکارشدیم اینها ربطی به یارانه ندارن هرجا برا کارمیری کار ندارن
Iran, Islamic Republic of
12:30 - 1398/09/25
حق با این کارشناس زبده و داناست وقتی این همه پول هر ماه بحساب ما می‌ریزند مگه آزار داریم کار بکنیم من یکی از سفر های خارجی و خرید های آنچنانی خانواده عاجز شدم امسال دوبار مبلمان و فرشها رو عوض کردیم مابقی پول یارانه رو هم توی یکی از بانک‌های سویس گذاشتیم، خدا خیر حکومت بده ولی واقعا از بیکاری بعلت تامین معاش خسته شدیم این چندرغاز رو هم قطع کنید که اینهمه منت و حرف مفت نشنویم.
Iran, Islamic Republic of
13:18 - 1398/09/25
ماازقبلش بیکاربودیم یارانه را نوش جان نکنیذخودتان
Iran, Islamic Republic of
13:20 - 1398/09/25
مگر مبلغش چقدر هست که بخاطرش سر کار نرویم
Iran, Islamic Republic of
13:23 - 1398/09/25
خجالت بکشین ... آخه خیلی مبلغ یارانتون بالاست چرتو پرتم میگین
Iran, Islamic Republic of
13:27 - 1398/09/25
یعنی این همه امار و ارقام و اسمون ریسمون نویسنده ردیف کرده ولی به یک چیز توجه نکرده اونهم اینه که با پول این یارانه ها عملا مردم با این خرجهای سنگین چکار میتوانند بکنند؟
Iran, Islamic Republic of
14:06 - 1398/09/25
چجوری روتون میشه این حرفو بزنین با یارانه دیگه سرکار نمیرن اخه مگه چهلو پنج تومنم پوله تو این گرونی خدایا خودت زودتر ظهور کن چه چیزا ادم میشنوه
Iran, Islamic Republic of
14:21 - 1398/09/25
فقط برای معتادا خوبه که پول مواد مخدر خود را برای چند روز جور کنند
Iran, Islamic Republic of
14:51 - 1398/09/25
اخه
به 45 ت میگی درامد؟؟؟؟؟
خدا لعنتتون کنه
Iran, Islamic Republic of
15:16 - 1398/09/25
این یارانه‌ که میدید میخام که نباشه قیمت همه چی مثل اول برگردونین یارانه خودمان بهتن میدیم دومندش حقوق کارگری ببرید بالا یخورده بفکر کارگر ساده باشید واقع خودتان به خریت میزنید یا فکر کردین مردم خرن
Iran, Islamic Republic of
15:16 - 1398/09/25
این یارانه‌ که میدید میخام که نباشه قیمت همه چی مثل اول برگردونین یارانه خودمان بهتن میدیم دومندش حقوق کارگری ببرید بالا یخورده بفکر کارگر ساده باشید واقع خودتان به خریت میزنید یا فکر کردین مردم خرن
Iran, Islamic Republic of
16:04 - 1398/09/25
مزخرف تر از این حرف واقعا که با ماهی چهل وپنج تومان نون خالی هم نمیشه خورد فقط پول پونزده وعده صیحانه نون سنگکه
Iran, Islamic Republic of
21:08 - 1398/09/25
نفت نمی تونن بفروشند میخان از مردم بگیرند بریزند به جیب خودشان و نکبت زاده هاشون
Iran, Islamic Republic of
07:23 - 1398/09/26
با چهل پنچ تومان مردم بی کار میشن پول اب وبرق هم نمیشه
Iran, Islamic Republic of
08:39 - 1398/09/26
3دلار باعث بیکاری میشه ....
Iran, Islamic Republic of
01:59 - 1398/09/27
نمی دانیم ایرانی هستی یا نه امااما خیلی بی رحم بی انصاف هستی با این تحلیل وتشخیص ظالمانه که خانواده که توان کارندارد بدون درآمد با یارانه زنده هست آقای معترض
Iran, Islamic Republic of
14:11 - 1398/09/29
چرا چرت مگن اگه این دولت خیلی مرده مثل کشورهای دیگه به همه شهروندان خود حقو ق بده وامکانات درمانی نه اینگه منت میزارن سرملت
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج