چرا امثال عباس تبریزیان پرطرفدار می‌شوند؟
۹۵۴۰۷۹
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۶
۷۳۱۹
محمد فاضلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در روزنامه ایران نوشت: فردی، کتاب مشهوری در علم پزشکی را که به کتاب «هاریسون» مشهور است، در مراسمی به آتش کشیده و مدعی شده است با «طب اسلامی» از این دانش غربی رها می‌شویم. این اقدام سر و صدای زیادی به پا کرده و فریادهای بسیاری درباره خطر بازگشت به قرون وسطی به پا خاسته است.

محمد فاضلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در روزنامه ایران نوشت: فردی، کتاب مشهوری در علم پزشکی را که به کتاب «هاریسون» مشهور است، در مراسمی به آتش کشیده و مدعی شده است با «طب اسلامی» از این دانش غربی رها می‌شویم. این اقدام سر و صدای زیادی به پا کرده و فریادهای بسیاری درباره خطر بازگشت به قرون وسطی به پا خاسته است.

مایلم در این متن ضمن بیان نکته‌ای تا حدی متفاوت از واکنش‌های صورت‌گرفته به این اقدام، رخداد کتاب‌سوزی واقع‌شده را از منظری ساختاری نیز تحلیل کنم. اگرچه بسیاری درباره بازگشت به قرون وسطی، بروز مخالفت با علم مدرن و رویه شدن این اقدامات هشدار می‌دهند، اما من هیچ برآوردی از امکان‌پذیری بازگشت به قرون وسطی یا حتی فراگیر بودن چنین رویکردی به علم مدرن در بین روحانیت و حوزه‌های علمیه ندارم.

من حتی از منظری دیگر، بروز این رخداد را چیزی شبیه «واکسن معرفتی» می‌دانم. این گونه رخدادها – که در هر نقطه‌ای از جهان و از جمله در کشورهای توسعه‌یافته هم وقوع‌شان امکان‌پذیر و حتی مسبوق به سابقه است، نظیر ماجرای قرآن‌سوزی کشیش امریکایی - مثل «میکروب معرفتی» عمل می‌کنند.

حجم واکنش‌هایی که در این دو سه روز به ماجرا نشان داده شده است و این واقعیت که برخی روحانیون خود را ملزم دانسته‌اند موضع خود را در قبال چنین عملی روشن کنند، مثل واکنش دستگاه ایمنی بدن انسان به ورود یک میکروب یا موجود خطرناک است. این گونه رخدادها درست مثل میکروب‌هایی که با واکسن وارد بدن می‌شوند و واکنش دستگاه ایمنی را برمی‌انگیزند، میکروب‌های معرفتی هستند که به تولید واکسن معرفتی می‌انجامند و خطرات افراطی‌گری را نشان می‌دهند.

جامعه ایران در همه عرصه‌ها به نحوی با دنیای مدرن و دانش محصول آن درآمیخته و پزشکی مدرن به چنان استیلا، قدرت و بافته‌شدن در تار و پود زندگی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایرانی رسیده است که هاریسون‌ گیت نمی‌تواند طلیعه‌دار تضعیف پزشکی یا بازگشت به قرون وسطی و کتاب‌سوزان باشد. این اما بدان معنا نیست که نگاهی ساختاری به چنین پدیده‌ای و زمینه بروز آن را نداشته باشیم و به معنی پیامد نداشتن چنین اقداماتی هم نیست. بنابراین بهتر است از منظر سیاست‌ اجتماعی، فرهنگی و قدرت سیاسی به هاریسون ‌گیت بپردازیم. کتاب‌سوزی هاریسون‌گیت بر بستر چندین فرآیند و زمینه حک‌شده بر ساختار قدرت سیاسی و سیاست فرهنگی جامعه ایرانی بالیده است.

کتاب‌سوزان آیت‌الله عباس تبریزیان، وامدار چند دهه کوبیدن بر طبل بومی‌سازی دانش است. علم بومی که بیش از هر عرصه‌ای در علوم انسانی بر آن تأکید شده و شوراها برای تحقق آن ساخته و پرداخته شده، هنوز خروجی نداشته و کسی چشمش به جمال جامعه‌شناسی،‌ علوم سیاسی، اقتصاد یا فیزیک و طب بومی‌شده و گاه متصف به صفت اسلامی روشن نشده است، اما رخدادی نظیر کتاب‌سوزان هاریسون‌گیت بر بستر چنین گفتمانی بالیده و شجاعت ظهورش را از همین گفتمان گرفته است. قدرت سیاسی، تمام‌قد مدعی نظام معرفتی جدیدی به نام بومی‌سازی و اسلامی‌سازی دانش شده و طبیعی است که پس از چند دهه، میوه‌هایی نظیر سوزاندن کتاب هاریسون به بازار معرفت می‌رسند. آیت‌الله عباس تبریزیان یک کانال تلگرامی با عنوان «دفتر آیت‌الله تبریزیان» دارد که 93 هزار نفر نیز عضو آن هستند.

نگاهی مختصر به پست‌های این کانال نشان می‌دهد که آتش زدن کتاب هاریسون در پیوند با امریکاستیزی، مبارزه با صهیونیسم، پروژه نفوذ و نوعی غرب‌ستیزی بسیار افراطی توجیه می‌شود. چند عبارت از پست‌های این کانال را مرور کنیم: «هاریسون ... تمرکز ثروت بر مبنای تفکر امپریالیسمی است»، «سوزاندن کتاب هاریسون ... دوستان واقعی اهل بیت علیه‌السلام را معرفی کرد و صف آنها را از صف منافقان جدا کرد.»، «امروز آغازگر پایان هاریسون هستیم و فردا از بین‌ برنده بانکداری صهیون، در آخر معدوم‌ کردن تفکر امپریالیسم.» عباس تبریزیان نیروی کتاب‌سوزی خود را از گفتمانی می‌گیرد که سخنگویان آن گفتمان هم مایل نیستند با او و ایده‌هایش همراهی کنند، اما گفتمان‌ها فقط به راهی نمی‌روند که واضعان و سخنگویان آنها می‌خواهند. عباس تبریزیان محصول جانبی محتمل و ممکن آن مواجهه ستیزه‌جویانه با غرب است.

نکته‌ ساختاری دیگری هم در ماجرای کتاب‌سوزان عباس تبریزیان نهفته است. رسول جعفریان، روحانی متفکر و مورخ در یادداشتی درباره این واقعه از این شکایت کرده است که رویه‌ای در قم پدیدار شده که طی آن افرادی لقب آیت‌الله می‌یابند. این چیزی کم ‌و بیش شبیه مدرک‌فروشی و نازل شدن مدارک دانشگاهی است که طی آن تعداد دکترها بشدت افزایش یافته و مدارک تقلبی و ناروا در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد.

این هم پدیده‌ای فردی نیست بلکه محصول ساختار سیاست فرهنگی در قبال حوزه و دانشگاه است. جای بحث اینجا نیست اما هر دو پدیده به درجاتی از قدرت سیاسی و مداخلات آن در عرصه فرهنگ نشأت می‌گیرد.

سوزاندن کتاب طب هاریسون از خصیصه ساختاری دیگری در نظام اجتماعی ایران نیز قوت و نشأت می‌گیرد که ندیدم کسی به آن توجه کرده باشد. این واقعیتی اجتماعی است که 93 هزار نفر عضو کانال عباس تبریزیان هستند و با نگاه کردن به پست‌های کانال او آشکارا می‌بینید که بخشی از آنها به سمت تجمیع قدرت و ثروت نزد پزشکان، گران بودن درمان‌های پزشکی مدرن و ساز و کارهای ناسالم رایج در پزشکی جریان غالب پرداخته‌اند. اگر می‌خواستم مطالعه‌ای جامعه‌شناختی درباره پدیده هاریسون‌گیت را پیشنهاد کنم، شناسایی دلایل مخاطبان این کانال برای پیوستن به آن‌را پیشنهاد می‌کردم اما در غیاب چنین مطالعه‌ای، فرضیه‌ای را می‌توان طرح کرد. ساختار و کارکرد نظام پزشکی مدرن، به دلیل ناکارآمدی‌های ساختاری نظام پزشکی، گران و هزینه‌بردار بودن و به حاشیه راندن گروه‌های فقیر و ضعیف جامعه، بستری برای گرایش به طب‌های جایگزین می‌شود.

ناکارآمدی ساختاری نظام پزشکی و درمان و کارکرد نامناسب بیمه‌ها در پوشش دادن هزینه‌های درمان که در نهایت به فقیرتر و حاشیه‌ای شدن گروه‌هایی از جامعه می‌انجامد، بر بستر نابرابری فزاینده جامعه ایرانی که فاصله‌های فقیر و غنی را به رخ می‌کشد و بر بستر گفتمانی که پزشکان را - صرفنظر از تفاوت‌های درآمدی فاحش میان اقشار مختلف جامعه پزشکی – به عنوان بهره‌برندگان از منافع سرشار ساختار نظام پزشکی معرفی می‌کند، از پزشکی مدرن و پزشکان و درآمدهای افسانه‌ای ذکرشده برای گروه‌هایی از ایشان، هدف مناسبی می‌سازد که امثال عباس تبریزیان قادرند با حمله کردن به آنها، بخش‌هایی از گروه‌های حاشیه‌ای‌ شده در نظام بهداشت‌ و درمان را با خود همراه سازند.

برچسب ها:
انتشار یافته: 27
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
07:47 - 1398/11/06
همین کارها رفتارها ازماسرمیزنه ب ما میگن جهان سومی.
Iran, Islamic Republic of
07:59 - 1398/11/06
من احساس می کنم بعضی ها از روش تبریزیان نتیجه گرفتن به این دلیل طرفدارشن....ولی بنده اعتقادی به جدایی علم و طب اسلامی ندارم هر دو مکمل هم هستن
پاسخ ها
hassan.h
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
قطعا دین اسلام با علوم جدید مشکل ندارد
ولی در خصوص تبریزیان زود قضاوت نکنید
نظام بهداشت و درمان ما مشکل دارد
Iran, Islamic Republic of
08:12 - 1398/11/06
بخاطر مشکلات عدیده ایی که دارند به هرچیری وهر کسی متوسل می شوند وبعضی افراد هم از توجه مردم به انها مغرور می شوند . درواقع اقای تبریزی یک نمونه سلبیریتی از نوع مذهبی می باشد .
پاسخ ها
محمد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
آیت الله تبریزیان نون پزشکان رو آجر کرده. پزشکان که ماهانه بطور میانگین بالای ۴۰۰میلیون درامد دارند بشدت از این شخص که بیماری ها را با ناچیزترین قیمت درمان میکند بشدت ناراحت هستند. چرا وقتی در غرب قران رو سوزاندند همه خفه شده بودند؟!
کاربر قدیمی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
محمد آقا، در گوگل ی سرچ بکن و نظر ایشون را در باره درمان درد سیاتیک و استفاده از ناخن های گرفته شده دست و پا که به مولا علی نسبت می دهد را گوش کن تا متوجه سطح علمی اش بشوی.
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
محمد!
یعنی تو کار جاهلانه غربیا رو که قرآن رو سوزندن با صحه گذاشتن بر کار جاهلانه این آقا تأئید می کنی؟!
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
کاربر قدیمی شما هم برو درمانهای ایدز و سرطان ایشون ببین که صدسال دیگه هم اربابای غربیت نمیتونن با این هزینه ها ناچیز درمان کنند
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
کاربر قدیمی شما اگه نگران اتیش زدن کتابی. چرا وقتی قران رو غرب اتیش زد صدات درنیمد؟؟!! اونموقع نگران نولا علی نبودی؟؟!!
Iran, Islamic Republic of
08:24 - 1398/11/06
مطلبای طولانی رو نمیشه با دقت خوند و فهمید همه دردی با طب سنتی شاید درمان نشه ولی در جای خودش مفید و خالصه دیگه سهمیه ای وجود نداره که افراد نا کاربلد به دلایلی بیان مدرکشو بگیرن و راه تجارتی هم مثل بعضیها برا هم و با هم نون اورند نیست حدااقل پزشکی از هر نوعش باید خالص و افراد کاربلد بالا بیان طب سنتی ارزانتر درجای خودش خوبه
United Arab Emirates
08:30 - 1398/11/06
آتش زدن کتب نشانه کج فهمی شخص را می رساند
Iran, Islamic Republic of
08:31 - 1398/11/06
خوب کاری کرد
پاسخ ها
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
دقیقا
-
08:40 - 1398/11/06
برای این که تو درمان بهتر از دکترای فوق تخصص عمل می‌کنه به همین دلیل محبوبه
پاسخ ها
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
کاملا درسته
Iran, Islamic Republic of
09:03 - 1398/11/06
کارش خیلی بد بوده قبول . شما هم دیگه خیلی شورش دادی که ماهی خودتو بگیری
Iran, Islamic Republic of
09:20 - 1398/11/06
اگر تو یک کانال تلگرام متنی درباره گرانی یا مشکلات چیزی نوشته بشه از 100جا صدا بلند میشه که فیلتر کنید. ببندید بگیرید. ولی این آقا تو تلگرام با این همه دنبال کننده هرجوری دلش بخواهد مطلب مینویسه وکسی هم کاری بهش نداره.
Iran, Islamic Republic of
09:28 - 1398/11/06
این یک استدلال اشتباه است اگراین گونه باشد در اروپا وامریکا مداخله گران درمان واین گونه کارها باید فراوان تر از ایران باشند فقط ناشی ازعدم نظارت وبرخورد قاطع در کشورماست.
Iran, Islamic Republic of
09:40 - 1398/11/06
نویسنده این مطلب هم فقط به دنبال مطرح شدن و دیده شدن بوده
Iran, Islamic Republic of
09:53 - 1398/11/06
خب معلومه هنوز جهل و خرافه در کشور ما بیداد میکنه در قرن ۲۱
Iran, Islamic Republic of
10:00 - 1398/11/06
شما با ناکارآمدی نظام نوین پزشکی،یعنی سوزاندن هریسون رو تایید میکنی!این همه خدمات درمانی پزشکی مدرن در ایران،پس چی میشه ؟ طب سنتی چیکار کرده برای ما!کدوم بیماری رو کامل درمان میکنه،البته طب سنتی میتونه بعنوان پارامدیسین یا کنار طب نوین،اگر مانند تمام دنیا درست عمل کنه،برای پیشرفت درمانی مفید باشه،یعنی فقط کمک درمان هست نه درمان ریشه ای بیماری.
Iran, Islamic Republic of
10:06 - 1398/11/06
چند درصد از طرفدارش نسبت به جمعیت ایرانِ.
یا چند درصد از طرفداراش نسبت به جمعیت دنیاست.
....
United Kingdom
10:15 - 1398/11/06
طب سنتی به دنبال ریشه کردن یک بیماری از یک نسل و نسل های بعد. الان پزشک های همیوپات هم دقیقا همین کار انجام میدن
ولی در طب مدرن فقط عامل بیماری برای یک مدت خاموش میشه ولی ریشه کن نمیشه . مثل سرطان که فقط با تجارت داروی شیمی درمانی جیب یک عده ای پر میشه .
Iran, Islamic Republic of
10:20 - 1398/11/06
نیتش خیر بود فقط حواسش به ایرونیای غیر مسلمان و اجنبی پرست نبوده
Iran, Islamic Republic of
12:23 - 1398/11/06
هشتاد درصد مردم ایران احساساتی، زود باور وسطحی نگر هستند..
Iran, Islamic Republic of
12:48 - 1398/11/06
علم جدید چیزی جز بیماری واسه مردم نداشته سرطان درمان می‌کنی ایدز میاد ایدز درمان می‌کنی کرونا میاد و.....با تغذیه های این طب نوین به مردم داده باعث بیمارتر شدن مردم پدر پول شدن جیب این آقایون شده
Iran, Islamic Republic of
16:04 - 1398/11/06
از اینکه برترینها با وجود رعایت قوانین اش! نظراتی رو که دوست نداره و یا مخالف با اونهاست منتشر نمی کنه متشکرم!
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج