کف و سقف حقوق کارمندان در سال ۹۹
۹۵۴۱۰۰
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۶
۱۱۰۳۹ 
در روزهای اخیر از سوی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس شنیده شده است که کف حقوق کارمندان دولت در سال آتی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

روزنامه دنیای اقتصاد: در روزهای اخیر از سوی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس شنیده شده است که کف حقوق کارمندان دولت در سال آتی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

اگر این عدد به‌عنوان کف حقوق صحیح باشد، سقف حقوق نیز طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر تا ۷ برابر این عدد، یعنی ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌تواند افزایش یابد که نسبت به سقف حقوق مدیران در سال‌جاری، نزدیک به ۹ میلیون تومان بیشتر است.

اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این یک سوءتفاهم است؛ کف حقوق کارمندان دولت به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، اما علاوه بر این افزایش، یک مبلغ دیگر هم برای همسان‌سازی حقوق افرادی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، پرداخت می‌شود. از این‌رو سقف حقوق نیز عددی متعادل‌تر خواهد بود.

سوءتفاهم در کف حقوق

 کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نخواهد بود. براساس بند (۱) تبصره ۱۲ لایحه بودجه، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به‌گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

طبق مصوبه مجلس، تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند و مابه‌التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی(برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه(برای کارکنان افراد کارمعین و کارمشخص) نسبت به مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود.

براساس تبصره این بند از بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

براساس این مصوبات، برخلاف آن چیزی که در رسانه‌ها تعبیر شد، حداقل حقوق به میزان ۱۵ درصد افزایش یافته و تنها کف میزان پرداختی به کارکنان دولت به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. در حقیقت حقوق اسمی افراد ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، پس از افزایش حقوق، میزان کسری تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توسط یک اعتبار مجزا، پرداخت می‌شود.

اما تفاوت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با یک میلیون و ۸۰۰ هزار در چیست؟ رشد «حداقل حقوق» در متن قانون، تعهدات دولت را افزایش می‌دهد. در واقع بسیاری از تعهدات دولت، مانند حق بیمه زیرمجموعه‌های برخی ارگان‌ها، بر مبنای «حداقل حقوق» محاسبه می‌شود. در نتیجه رشد این عدد از یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در یک سال، هزینه تعهدات دولت را به رقم سنگینی می‌رساند که مقصود مجلس نیز این نیست.

به همین دلیل، آنچه که به‌عنوان حداقل حقوق کارکنان در سال آتی در قانون وجود دارد، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. البته حداقل حقوق کارکنان دولت، سیگنال مهمی برای جلسات دستمزد کارگران نیز به حساب می‌آید. رشد خارج از قاعده این عدد می‌تواند حداقل حقوق کارکنان کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی را نیز با رشد غیرمتعارفی مواجه کند که در شرایط رکودی، فشار مضاعفی بر بخش تولید و فعالان بخش خصوصی وارد می‌کند که این مساله در نهایت به رشد بیکاری و اخراج کارگران منجر می‌شود.

همسان‌سازی ضدعدالت: نکته منفی که در اثر این تصمیم به‌وجود می‌آید، از بین رفتن عدالت حقوقی است. براساس قانون، حداقل حقوق کارمندان دولت به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال آتی خواهد رسید. طبق مصوبه مجلس، تمام حقوق‌هایی که پس از افزایش حقوق ۱۵ درصدی، زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید. پس فردی که پس از افزایش ۱۵ درصدی، حقوقش فرضا به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد، مشمول پرداخت کسری حقوقش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد، درست مانند فردی که پس از افزایش ۱۵ درصدی، حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.

در حقیقت، تفاوت حقوقی که بین اشخاص از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد، چه بین کارمندان و چه بین بازنشستگان، به‌طور کامل از بین می‌رود. درحالی‌که این تفاوت‌ها احتمالا بر مبنای کارآیی، سابقه افراد، تحصیلات و... وجود داشته است.

سقف حقوق

براساس تبصره ماده (۷۶) قانون خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. در سال ۹۸، سقف حقوق مدیران براساس این تبصره قانونی، ۱۰ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود. برای سال آینده، اگر کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، سقف حقوق به ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ عددی که نسبت به سال‌جاری ۸۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. البته این فرض باطل است، چراکه حداقل حقوقی که مبنای قانون خدمات کشوری قرار می‌گیرد، ۱۵ درصد نسبت به سال‌جاری افزایش می‌یابد.

در سال‌جاری، حداقل حقوق معادل یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان تعیین شده بود، بر این اساس حداقل حقوق سال بعد در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. ۷ برابر این عدد، تقریبا ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد بود. در نتیجه افزایش حقوق افرادی که سقف حقوق را در سال‌جاری دریافت می‌کنند، معادل یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برای سال ۹۹ خواهد بود. از این‌رو فاصله سقف از کف که در سال‌جاری ۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان بود، در سال آتی به ۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان خواهد رسید.

تعداد افراد مشمول پرداخت ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

اما چه بخشی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور در سال آینده مشمول پرداخت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی می‌شوند؟ جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در مرداد ماه امسال در یک نشست خبری، تعداد کارمندان دولت را ۲ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر و تعداد بازنشستگان کشوری را یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که عمده نیروهای قراردادی با سطح تحصیلات زیر فوق‌لیسانس، می‌توانند مشمول این تصمیم مجلس شوند. براساس داده‌های سازمان امور استخدامی، تعداد کارکنان پیمانی، قراردادی و کارگری دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۷ به حدود ۷۴۳ هزار نفر ‌رسید.

همچنین داده‌های این سازمان نشان می‌دهد که از کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی(مجموع رسمی، قراردادی، پیمانی و کارگری)، در حدود ۸۳ درصد مدرک تحصیلی زیر فوق‌لیسانس(زیر دیپلم، دیپلم، فوق‌دیپلم و لیسانس) دارند. اگر فرض کنیم با همین تقریب، در بین کارکنان غیررسمی، شاغل با مدرک تحصیلی کمتر از فوق لیسانس وجود دارد، به تعداد ۶۱۶ هزار نفر از کارکنان غیررسمی دولت، مشمول تصمیم مجلس می‌شوند؛ چراکه عمده این افراد حقوق کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرند(با اعمال افزایش ۱۵ درصدی). در نتیجه این تخمین تقریبی نشان می‌دهد در حدود ۶۱۰ هزار نفر در سال بعد، حداقل دریافتی‌شان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی خواهند شد.

برچسب ها:
انتشار یافته: 17
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
09:03 - 1398/11/06
این فقط مربوط به کارمندهاست که خدا دارن ،حقوق کارگرها رو سرمایه دارهای که سرمایه های خود رو از زحمتهای کارگر ها بدبخت بدست آوردن مشخص میکنن،صدای کارگر به هیچ جا نمیرسه، چرا کارگر با این همه جمعیت میلیونی هیچ حزبی در مجلس از خودش نداره تا از حق قانونی پایمال شده خود دفاع کنه ،چرا قرار دادهای کارگر ها مانند دولتی ها ۳۰ ساله نمیشه ،کارمند خدا دارد و لی کارگر ندارد این یک ناعدالتی بزرگه در حق کارگر
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
من کارگر خدماتی دستگاه اجرایی دولت هستم، آیا این قانون شامل من میشه یا خیر؟ چرا باید سالی دویست تومن بیاد روی حقوق ما در صورتی که خرجم در سال جدید با یه بچه چهار برابر سال قبل میشه
Iran, Islamic Republic of
09:22 - 1398/11/06
انتخابات درراه هست
Iran, Islamic Republic of
09:40 - 1398/11/06
یارش بخیر پول ارزش داشت دخل و خرج به هم میرسید آه
Iran, Islamic Republic of
10:10 - 1398/11/06
کارگران هم ۱۵۰۰۰۰۰... ...
Iran, Islamic Republic of
10:19 - 1398/11/06
به ما که رسید آسمون تپید جوری این ور واونور میکنن که افزایش از پانزده درصد هم کمتر میشه اینجا ایرانه ...
Iran, Islamic Republic of
10:20 - 1398/11/06
افزایش 15 درصدی حقوق در مقابل گرانی 500 درصدی هیچ مشکلی را از حقوق بگیر حل نمیکند!
همسان سازی حقوق بازنشستگان یک ترفند است و اگر اجرا گردد که تا کنون اجرا نشده! شامل همه نیست و تنها حقوق تعداد کمی از بازنشستگان را به سقف 85 درصدی حداقل حقوق(ثابت و فوق العاده های مستمر) شاغل همتراز می رساند. آنهم در عرض 5 سال!
عدم افزایش حقوق ها به میزان متناسب مخصوصاً در بازنشستگان یک تبعیض است و ظلم در حق کسانیکه به نسبت بیشتری حق بیمه پرداخت کرده اند!
Iran, Islamic Republic of
10:21 - 1398/11/06
کارگر بدبخت و خاک برسر بخش خصوصی همه فراموششش کردن
Iran, Islamic Republic of
13:07 - 1398/11/06
پس کارگر هم باید بمیره همش کارمند بانک و معلم ها
Iran, Islamic Republic of
13:28 - 1398/11/06
بجاش ما کارگرها توی تک اطاق خودمون راحت دراز می کشیم کف
چشم میدوزیم به سقف

در عوض اون بدبخت بیچاره های میلیاردر زحمت کش ، با زحمت فراوان و عرق ریزان برن ویلاهای لاکچری خودشون

اینم نگیم چی بگیم ؟؟
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
چراکارمندان د۲۷۰۰ملیون تومان بگیرولی کارگر ۱۵۰۰وهم بیشترکارمیکنه هم سخت ترچون کارمندان چون توراهپیمایی میان یااستقبال زورکی این فریبکاریهاچیه به قول روحانی کارمندان ادمهای دولت
Iran, Islamic Republic of
15:25 - 1398/11/06
نجومی بگیران هم بالای ۱۰۰میلیون تومن.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
نگو نجومی بگیر.بگو گرگ صفتان
Iran, Islamic Republic of
17:03 - 1398/11/06
کفش برای مردم سقفش برای مسولین
Iran, Islamic Republic of
20:55 - 1398/11/06
پارسال هم گفتن کمتر از دو میلیون تومن نداریم منظورم حداقل بگیر ای تامین اجتماعی همش دروغ خخخخخ
Iran, Islamic Republic of
08:15 - 1398/11/08
به این مدیران بگید: لااقل یه جوری مدیریت کنن که بخش خصوصی حقوق کارگر رو درست و کامل بدن بهشون،من کارگر هستم تو تهران کار میکنم دوتا بچه دارم حق اولاد بهم نمیدن.چرا واقعا اینجوریه؟
Iran, Islamic Republic of
03:22 - 1398/11/09
پانزده درصد میکشن روحقوق کارمند وکارگر میره تا اخر سال بعد ولی از همون پانزده درصد پنج درصدش کسر میشه برای بیمه هاو بازنشستگی...البته تولید کننده وکاسب و دلال و صابخونه ها برای همون ده درصد باقیمونده دندون تیز کرد ونقشه کشیدن ...عملا دیگه سفره رنگینی نمیمونه
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج