پیش‌بینی زودهنگام زیباکلام از نتیجه انتخابات
۹۶۲۷۸۷
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۴
۱۰۹۹۷ 
صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان گزینه‌ای به نام صندوق ‏رای نوشت: همـواره برایـن نکتـه تاکیـد داشـتیم کـه بجـز صنـدوق رای گزینـه دیگری بـرای اصلاح و برون رفت کشـور از ‏مشکلات متعـدد در حوزه‌های مختلف داخلـی و بین المللی وجود نـدارد، امـا واقع مطلب این اسـت که ۲ انتخابات اخیر یعنی ‏انتخابات مجلس دهم در سـال ۹۴ و سـپس انتخابات ریاسـت جمهوری دوازهم در اردیبهشـت ۹۶ آثاری بر صندوق رای داشت. ‏

روزنامه آرمان ملی: صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی با عنوان گزینه‌ای به نام صندوق ‏رای نوشت: همـواره برایـن نکتـه تاکیـد داشـتیم کـه بجـز صنـدوق رای گزینـه دیگری بـرای اصلاح و برون رفت کشـور از ‏مشکلات متعـدد در حوزه‌های مختلف داخلـی و بین المللی وجود نـدارد، امـا واقع مطلب این اسـت که ۲ انتخابات اخیر یعنی ‏انتخابات مجلس دهم در سـال ۹۴ و سـپس انتخابات ریاسـت جمهوری دوازهم در اردیبهشـت ۹۶ آثاری بر صندوق رای داشت. ‏

چرا که در دورانی که به شـهر‌های مختلف برای تبلیغات انتخابات ریاسـت جمهوری می‌رفتم کم نبودند کسـانی کـه نگاه چندان ‏مثبتـی به انتخابات نداشـتند، اما همچنان آنهـا را برای حضور و مشـارکت در انتخابات تشـویق می‌کـردم و یـا رئیـس دولـت ‏اصلاحات ۲ بـار در اسـفندماه ۹۴ گفتنـد و «تَکـرار» کردند و دیدیـم که چه موجـی به وجـود آمد و چگونـه حتی یک اصولگرا ‏نتوانسـت از تهران به مجلس راه پیـدا کند. با این حـال تغییر مورد انتظـار به وجود نیامـد.

یعنی اگـر یکـی از آن‌هایی کـه در ‏انتخابـات مجلس یا ریاسـت جمهوری شـرکت کرده بود، بپرسـد کـه در نتیجـه آن رای ۲۴ میلیونی چه تغییر کلی در اقتصاد، ‏مسـائل اجتماعـی و... پدید آمد یا بهبود پیدا کـرد، خیلی آسـان نمی‌توان پاسـخ داد. به نظر می‌رسـد همه کسـانی کـه خواهان تحـول ‏و اصلاح هسـتند باید نـگاه خـود را وسـعت داده و همه جنبه هـا را در نظـر بگیرنـد و در جریـان اصلاحات نوعـی رایزنـی به وجو ‏بیاید که بـرای جلوگیـری از کاهش اعتبار صنـدوق رای چـه کار‌هایی باید انجـام داد.

ازاین نظـر که برخی تـوان انتخابـات را به ‏تحلیل نبرنـد و طوری نباشـد که هزینه انتخابـات را کشـور تحمل کند امـا برنده نهایـی آن مردم نباشـند. توان تاثیرگـذاری بخش ‏های دیگر از سـال ۹۶ به این سـو بیشـتربوده و بخـش انتخابی در حـد مطلوب همـگان تقویت نشده اسـت. با توجه به این وضعیتی کـه به وجودآمده بایـد دید گزینه و راه ‏برون رفت چیسـت؟

چرا کـه به نظـر می‌رسـد حداقـل در کوتاه مدت شـاهد فعال شـدن برخی جریان‌های تنـد خواهیم بـود و پیـروز انتخابات پیـشرو ‏احتمالا جریـان دلواپـس خواهـد بـود و باعـث می‌شـود کـه زمینه هـای انتخابات ۱۴۰۰ نیز از هم اکنون شـکل بگیرد و چه بسـا ‏چهره و شـخصیتی از همین جریان به پاسـتور بـرود. بایـد دید بـا توجه بـه وضعیـت به وجود آمـده که بخـش انتخابی تحت تاثیـر ‏بخش هـای دیگر قـرار خواهد گرفت، کسـانی که خواهان تحول هسـتند بـا واقعیت‌هایی که از سـال ۹۹ به بعـد به وجود خواهد آمد ‏چـه رویکـردی اتخـاذ می‌کنند؟ ‏

انتشار یافته: 2
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
11:40 - 1398/12/01
فلسفه واصل انتخاب ورای تغییر وضعیت سیاسی و اقتصادی است این که در گذشته چه شده مهم نیست و آینده وفردا راباحرکتی نو وطرح جدید باید ساخت
پاسخ ها
مردم
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
چرا گذشته مهم نیست آقا؟ پس تکلیف این همه هزینه و میلیاردها دلار که مسءولین و مدیران نالایق به این کشور زدند و بردند و زیرساختهای اقتصاد را نابود کردند و ضربه های جبران ناپذیر فرهنگی و دینی و اعتقادی که وارد کردند و ... صدها بلکه هزاران ضربه و هزینه ای که به این ملت و کشور تحمیل کردند و هنوز با رقمهای نجومی مثل خبر دیروز اختلاس ۶ میلیارد یورو توسط مدیران پتروشیمی و فرار به خارج ...چی میشه؟ کی باید جواب این همه ضرر و هزینه به کشور رو باید جواب بده؟؟!! به همین سادگی گذشت و رفت؟؟؟ اینطور باشه دیگه کی اعتماد به مقامات میکنه ؟
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج