انتقاد شدید یک امام جمعه از تندروها
۹۷۸۴۹
۲۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۰
۹۱۹۰ 
امام جمعه شمیرانات معتقد است تندروی به عنوان یک اهرم فشار برای پیشبرد اهداف سیاسی در دو جبهه موسوم به اصلاح طلبی و اصولگرایی مورد استفاده قرار می گیرد.
خبرگزاری ایسنا: امام جمعه شمیرانات معتقد است تندروی به عنوان یک اهرم فشار برای پیشبرد اهداف سیاسی در دو جبهه موسوم به اصلاح طلبی و اصولگرایی مورد استفاده قرار می گیرد.

 حجت الاسلام محسن دعاگو عضو جامعه روحانیت مبارز در گفت و گو با خبرآنلاین با انتقاد از افراط گرایی برخی سیاسیون، گفت: تاریخ سیاسی ایران نشان داده است که در همیشه تاریخ، سیاست بازان قدرت طلب با موج آفرینی و فریب افکار عمومی و سیاستمداران دوراندیش، دیندار و حق مدار با برنامه ریزی، آگاهی بخشی و هدایتگری به قدرت سیاسی رسیده اند.

وی می گوید: خودنمایی لیبرالیسم، پلورالیسم، سکولاریسم، انحراف، اختلاس، مفاسد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دستاورد عرض اندام جریان تندروی در جبهه های موسوم به اصلاح طلبی و اصولگرایی در چهار دوره ریاست جمهوری گذشته است، همه این کاستی ها، سستی ها و ناهنجاری ها برآمده از فضاهایی است که تندروان برای دستیابی به قدرت، ثروت و ماندگارسازی جریان های سیاسی ناسازگار با قانون اساسی سازماندهی، مدیریت و اجرایی کردند، هرگز نباید گذشته را به فراموشی بسپاریم و توفیقاتی را که تندروان در پرتو سهل انگاری و کاستی در بصیرت و وفاداری به حقیقت به دست آوردند انکار نماییم.

افراط و تندروی کلیدواژه‌هایی هستند که این روزها به کررات از سوی سیاسیون و بزرگان نظام و در راس آن رهبری نظام مطرح می‌شود و نسبت به آثار مخرب آن بر فضای سالم سیاسی و اخلاقی جامعه هشدار داده می شود. با این وجود تندروها همچنان در حال جولان دادن هستند. از دیدگاه شما افراط گراها چه صدمات و آسیب هایی به انقلاب و اسلام زده‌اند؟


با تظاهر به دینداری و وفاداری به جمهوری اسلامی، چهره نظام و اسلام را در نگاه سطحی نگران ناآگاه و بی بصیرت تیره و با ناهنجاری ها آلوده کردند، برخلاف اراده سیاستمداران، رفتارهای تندروان بخشی از تاریخ را می سازد، برخی از پژوهشگران و اسلام شناسان را با انحراف و داوری های نادرست آلوده می کند، تندروی یعنی عدول از موازین شرعی، قانونی و ارزشهای اخلاقی، تندروان با دینداری واقعی، تضاد و تقابل حقیقی دارند، اندیشه های شیطانی و مواضع و رفتارهای ضددینی خودشان را دینداری تصور می نمایند، در اندیشه خردورزان دیندار و دینداران حق معیار ، الگوهای شرآفرینی و شیطان مداری هستند و جز نفرین و نفرت مردم و ایجاد کاستی و سستی در باورهای دینی و رشته های میثاق گرایی سهم و نقشی ندارند، ابزار قدرت طلبانی هستند که برای دستیابی به قدرت هیچ حریمی را به رسمیت نمی شناسند و در برابر هیچ ارزشی به تعظیم و تکریم نمی ایستند.

تندروان بی تعقل شعار می دهند و آهنگ شعارشان را با موج های سیاسی سازماندهی شده تنظیم می کنند، بی تردید هیچ ملتی و هیچ کشوری با تندروی های اعتمادسوز، ارزش ستیز و شرساز به ثروت، عزت و قدرت پایدار و ماندگار نمی رسد، تندروان ننگ ملت ها و دشمن ارزش ها هستند و در ادعای دینداری و ولایتمداری آگاهانه یا ناآگاهانه دروغ می گویند.

رویکردهای خشن و ضد اسلامی تندروها که با ظاهر اسلامی انجام می شود در سالهای بعد از انقلاب چه تاثیری در دور شدن جامعه از انقلاب داشته است؟


انقلاب اسلامی در باورهای دینی و میثاقهای ملی مردم ریشه ای عمیق دارد، آگاهان و دینداران جامعه اسلامی هرگز با تندروی های برآمده از نادانی از انقلاب اسلامی فاصله نمی گیرند، تندروی ها بر منتقدین نظام سیاسی - اجتماعی می افزاید، بهانه های تعرض به آئین مدنی و نظام جمهوری اسلامی را برای دشمنان داخلی و خارجی فراهم می سازد، در گسترش مطلوب شایسته سالاری اخلال می کند و از سرعت حرکت نظام خدامردمی به سوی آرمانهای دینی و ملی و رشد و شکوفایی مطلوب می کاهد، قطعاً بخش وسیعی از کاستی ها در همه حوزه ها برآمده از تندروی ها و مانع تراشی های افراطی های نادان و با دشمن همسو و هم سازمان است.

ویژگی مشترک تندروها و افراطیون را در چه چیزی می دانید؟

افراط گرایی و تندروی یک واقعیت خارجی است، منشأ دین ستیزی، اعتمادسوزی، تضعیف و تخریب در مناسبات اجتماعی و حوزه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است، تندروی و یا به تعبیر دیگر افراطی گری در نادانی، بی دینی، عنادورزی و نفاق سیاسی ریشه دارد و با مبانی آئین مدنی با هیچ منطقی سازگاری ندارد.

آنچه در چند سال اخیر به شدت مشهود بوده است همراه شدن برخی چهره های سیاسی و روحانی نظام با تندروها و افراطیون است، دلیل این تندروی ها از سوی این افراد با تجربه و همراه شدن شان با گروه‌های افراطی را در چه چیزی می دانید و نتیجه این اقدامات آنها چیست؟

حمایت از جریان تندروی و تندروان در نادانی و سوءاستفاده های سیاسی ریشه دارد، حامیان جریان تندروی، نادان و یا متظاهران به نادانی هستند، بقاء دین و نظام دینی را در گناهکاری و حمایت از گناهکاران حد و حریم ناشناس و خداناسپاس می دانند، عملاً تز ضداخلاقی و ضددینی «هدف وسیله را توجیه می کند» برای حفظ دین و نظام دینی برگزیده اند و این گزینه شیطانی را برآمده از وظیفه شناسی و احساس مسئولیت در برابر آئین مدنی می دانند.

سیاست بازان قدرت طلب برای کسب قدرت و ثروت بر سکوی تندروی می نشینند و با دروغ، فریب، ریا و نفاق به گسترش و ماندگاری قدرت می اندیشند، در روز واپسین با مجازات سخت آفریدگار روبرو می شوند و نفرت و نفرین همیشگی ملت را به دلیل خیانت ورزی کسب می کنند.

از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون عملکرد افراطیون به نفع چه کسانی بوده است؟ آیا اقدامات افراطیون با موازین و آموزه های اسلامی تطابق دارد؟ در اسلام چه راه حل ها و نسخه هایی برای مواجهه با افراطیون تجویز شده است؟


همیشه قدرت طلبان ناشایسته از تندروی بهره گیری می کنند، هرگز افراط و تفریط با مبانی دینی و احکام آسمانی سازگاری ندارد، در هیچ شرایطی با وسایل نامشروع و نامقدس جستجوی اهداف مشروع و مقدس مجاز و قابل قبول نیست و برای اصلاح تندروی و جرم گرایی در فرهنگ دینی و قوانین رسمی راهکارهای مشخص و تأثیرگذار وجود دارد ولی شاید برخی در فضای عمومی کشور برای پیشبرد اهدافشان برخورد با تندروان را مصلحت نمی دانند، در آگاهی بخشی، هدایتگری و در اجرای قوانین ضدتندروی مماشات و سهل انگاری می کنند، هنوز نفهمیده اند که تلاش صدها هزار تندرو شرساز و اعتمادسوز برای تقویت دین و نظام دینی به خردورزی و دوراندیشی یک معتدل وفادار و ولایتمدار نمی ارزد.

آقای دعاگو! روش مواجهه امام خمینی با افراطیون و تندروها چه بوده است؟

حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) با تندروان مماشات نمی کردند، از آنها تبری می جستند و با آگاهی بخشی افکار عمومی ملت ایران و ملت های جهان را از زاویه و فاصله تندروی با دینداری، میثاق گرایی و ولایتمداری آگاه می ساختند، انحلال گزینش ها به دلیل تندروی ها، عنایت به همه گروه ها و جناح های سیاسی وفادار به نظام دینی برای نمودارسازی اعتدال گرایی، مردم داری و اعتمادسازی در پرونده عملکرد امام راحل(ره) از بهترین نمادها و نمودهای تلاش حضرت امام(ره) برای گسترش اعتدال گرایی و جلب اعتماد همه اقشار ملی است.

افراطیون همواره در تلاشند با هیجانی کردن فضای کشور در مقاطع حساسی چون انتخابات افکارعمومی را با خود همراه سازند، چقدر در این مسیر موفق بوده اند و افکارعمومی را به نفع تصمیمات شان مصادره کرده اند؟


تاریخ سیاسی ایران نشان داده است که در همیشه تاریخ، سیاست بازان قدرت طلب با موج آفرینی و فریب افکار عمومی و سیاستمداران دوراندیش، دیندار و حق مدار با برنامه ریزی، آگاهی بخشی و هدایتگری به قدرت سیاسی رسیده اند، ملت ایران هم دوران سیاه حکومت های ستم شاهی را و هم نظام جمهوری برآمده از انقلاب اسلامی را تجربه کرده اند، در شرایط کنونی هرگاه وفاداران به آئین مدنی و حکومت دینی در عرصه برنامه ریزی، آگاهی بخشی و روشنگری درخشیده اند قدرت سیاسی را به نفع اسلام، نظام و ملت کسب کرده اند و برای کشور، عزت، اعتبار و اقتدار آفریدند، همه برجستگی های کنونی در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، فنی، اطلاعاتی و امنیتی دستاورد تلاش های اقشار میثاق گرای ملی با دینداری و ولایتمداری است.

خودنمایی لیبرالیسم، پلورالیسم، سکولاریسم، انحراف، اختلاس، مفاسد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دستاورد عرض اندام جریان تندروی در جبهه های موسوم به اصلاح طلبی و اصولگرایی در چهار دوره ریاست جمهوری گذشته است، همه این کاستی ها، سستی ها و ناهنجاری ها برآمده از فضاهایی است که تندروان برای دستیابی به قدرت، ثروت و ماندگارسازی جریان های سیاسی ناسازگار با قانون اساسی سازماندهی، مدیریت و اجرایی کردند، هرگز نباید گذشته را به فراموشی بسپاریم و توفیقاتی را که تندروان در پرتو سهل انگاری و کاستی در بصیرت و وفاداری به حقیقت به دست آوردند انکار نماییم.

اخیرا برخی شخصیت‌های سیاسی چون آیت الله هاشمی و آقای ناطق نوری نسبت به اوج گیری تحرکات این افراطی ها هشدار دادند، رییس جمهور هم تلویحا گلایه‌هایی را به این رویه ها نسبت به دولت تازه روی کار آمده اش داشته اند. این نگرانی ها را تا چه اندازه به حق می دانید؟

تندروی در حوزه فرهنگ و سیاست یکی از بزرگترین نگرانی های دینداران و هوشمندان ملت ایران است، عرصه های اقتصاد، امنیت و اعتبار و اقتدار کشور و ملت را با سایش و فرسایش روبرو می سازد، کسانی که تندروی را برای نظام دینی و امنیت ملی خطرساز نمی دانند ناآگاهان بی بصیرت و یا دشمنان اعتبار و اقتدار ملت هستند، هرگز نباید حوزه های دفاع مقدس و ایستادگی در برابر دشمنان انقلاب اسلامی را که برآمده از متن آموزه های دینی و مسئولیت شناسی خردورزان ولایتمدار است با تندروی های سیاسی برای تخریب و تضعیف شخصیت های دینی و ملی و آسیب رسانی به حوزه نفوذ و اقتدار رهبری دینی مخلوط کرد.

مدافعان نظام دینی در جبهه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، فنی و اطلاعاتی و امنیتی افتخارآفرینان خردمند و ارزشمند برای ملت و کشورند و در هیچ شرایطی نباید با تندروان منطق ناشناس و با شیطان هم جبهه، همسو و هم صدا مقایسه شوند.

به نظر می رسید که در فضای روی کار آمدن دولت اعتدالی حضور تندروها کمرنگ تر شود اما فشار این گروه به دولت روز به روز بیشتر می شود؟ به نظر می رسد در سکوتی که نسبت به این طیف در پیش گرفته شده آنها هر روز جولان بیشتری می دهند؟ دلیل این سکوت را در چه می دانید؟

تندروی به عنوان یک اهرم فشار برای پیشبرد اهداف سیاسی در دو جبهه موسوم به اصلاح طلبی و اصولگرایی مورد استفاده قرار می گیرد، شخصیت های جناحی تندرو از تندروان جناحشان برای پیشبرد اهداف سیاسی و جناحی بهره گیری می کنند، تریبون ها و رسانه های جناحی را به دفاع از رویکرد و عملکرد تندروان می آلایند و متأسفانه با برخورد مناسب مسئولان اطلاعاتی و قضایی روبرو نمی شوند.

اگر با جرائم برآمده از تندروی برخورد مناسب و قاطع قانونی صورت بگیرد و اعمال قانون تحت تأثیر اعمال نفوذها و مصلحت اندیشی های بی منطق سیاسی قرار نگیرد جریان تندروی آرام آرام با سستی و زوال روبرو می شود.

هویت افراطیون را در چه طیف سیاسی می توان تعریف کرد؛ اصولگرایان یا اصلاح طلبان؟


تندروان، اصلاح طلب، اصولگرا، دیندار، ولایتمدار، میثاق گرا و قانون گرا نیستند، هویت حقیقی تندروان، تندروی، حرمت شکنی، ارزش ستیزی و اعتمادسوزی است، اصولگرایی و اصلاح طلبی حقیقی دو گرایش ارزشی و دینی و دقیقاً بی کم و کاست اعتدال گرایی اند.

اصولگرایان، اصلاح طلبان و اعتدال گرایان وفادار به نظام دینی در جبهه افراط گرایی قرار ندارند، افراط گرایان از نادانان، معاندان و منافقان تشکیل می شوند و باید با موهبت آگاهی بخشی، هدایتگری و برخوردهای قانونی به اصلاح و اعتدال آراسته شوند.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج