برچسب ها - آبدارچی
برچسب جستجو
برچسب: آبدارچی
بین مسئولان پخش شده و برکناری سریع و چکشی آبدارچی...
کد خبر: ۴۷۴۵۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


است ضمن اینکه شخصی به نام آبدارچی در محیط های...
کد خبر: ۴۶۷۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵


تمامی سطوح از کارشناسان عالی رتبه تا آبدارچی کشور ما...
کد خبر: ۴۶۰۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳


آبدارچی پروژه هم خجالت می کشیدم که دارم پرستارهای دهه...
کد خبر: ۴۵۶۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸


ای شهرداری ای جایی به آبدارچی زحمتکش پول چای می...
کد خبر: ۴۴۱۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴


آبدارچی و از کارهای من بود موضوع نمایش های تخت...
کد خبر: ۴۳۸۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲


معاون خود را می فرستند و در پنجمین جلسه آبدارچی...
کد خبر: ۴۳۷۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۸


کشد آبدارچی های سازمان مربوطه حساب کار نویسنده را کف...
کد خبر: ۴۱۸۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶


را با آبدارچی اشتباه گرفته و بیل را پی یک...
کد خبر: ۴۱۳۳۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸


این جا تا نزدیک به آبدارچی عوض می شود اصلا...
کد خبر: ۴۱۳۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸


واسطه قوانین نامنعطف در مورد آبدارچی مصداق پیدا می کند...
کد خبر: ۴۱۲۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۳


مثل این که آبدارچی پول می گیرد تا زمان رسیدگی...
کد خبر: ۴۱۰۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵


شرایط خاص محسن مرتضوی قربانی دیگری است که توسط آبدارچی...
کد خبر: ۴۰۸۰۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۹


که زمانی می خواهیم آبدارچی فرماندار و یا کارمندی را...
کد خبر: ۴۰۵۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۵


آبدارچی به صورت ثابت و تعداد ١٨ نفر نیروی داوطلب... جلوی در مدرسه نشسته است خانم عباسی آبدارچی مدرسه او...
کد خبر: ۴۰۱۵۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۷


ابتدا قاچاقچی عبور مردم بوده و حالا یک آبدارچی در...
کد خبر: ۳۹۹۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳


مدعی شد خانم متهم که آبدارچی یک شرکت انبوه سازی...
کد خبر: ۳۹۵۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵


در اتاقش ترور کنند که آبدارچی هیتلر فکر کن آبدارچی...
کد خبر: ۳۸۷۳۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴


تا آبدارچی را تغییر دادند یعنی هرکسی که در دوران...
کد خبر: ۳۸۴۵۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۸


شدن آبدارچی و دربون هرچی الویس و جرج بوده شدن...
کد خبر: ۳۸۲۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۵