برچسب ها - دندانپزشکی کودکان
برچسب جستجو
بنا بر آمار‌های موجود پوسیدگی دندان کودکان رو به افزایش است و همین موضوع اهمیت مراقبت‌های ویژه از دندان‌های کودکان را بیشتر می‌کند. این که با فکر کنید، چون دندان‌ها شیری هستند و موقتی، پس نیازی به رسیدگی ندارند، کاملا اشتباه است. در این مطلب باید‌ها و نباید‌های دندانپزشکی کودکان را می‌خوانید.
کد خبر: ۹۱۵۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵